Akcije se je udeležilo okoli 1500 občanov z različnih ustanov, društev in zavodov. Čistilna akcija je potekala že med tednom, določeni predeli mesta pa se bodo čistili še v prihodnjih tednih.
Komunala Trbovlje je na regijski Center za ravnanje z odpadki Zasavje na Unično odpeljala 1.600 kg mešanih komunalnih odpadkov v črnih vrečah. V zbirni center Neža so pripeljali 5 kontejnerjev, v katerih je prevladovalo vejevje, kubični meter modrih vrečk z mešano embalažo ter pol kubičnega metra zelenih vrečk (notri naj bi bile steklenice, vendar je bilo v glavnem listje in nekaj embalaže).

Največ odpadkov so pripravili na zbirnem mestu za odpadke pod Jagrom, na avtobusni postaji na Trgu Franca Fakina pri Mercatorju in na Trgu revolucije, kjer so pripravili tudi velik kup vejevja, ki ga bodo odpeljali v ponedeljek.

Organizator akcije, občina Trbovlje, se tudi preko našega spletnega časopisa zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki so se pridružili čistilni akciji in pomagali očistiti mesto.

ZT