Ob kulturnem prazniku so 7. februarja v Delavskem domu Trbovlje pripravili proslavo, ki so jo poimenovali Kaj je kultura? Zbrano občinstvo je pozdravila in nagovorila županja Trbovelj Jasna Gabrič.  Prireditev je povezovala Saša Kisovec, med programom pa so prek projekcije na vprašanje »Kaj je kultura?« odgovarjali otroci iz Vrtca Trbovlje.
Na svečanosti so nastopili trobilni kvartet Delavske godbe Trbovlje, pevski zbor OŠ Ivana Cankarja pod vodstvom Tadeje Kreča, Literarni prijatelji Društva upokojencev Trbovlje, ženski pevski zbor Eho in Moški pevski zbor Društva upokojencev Trbovlje.

Moški pevski zbor Društva upokojencev Trbovlje, ki ga vodi Melhior Hercog, je v okviru slovesnosti prejel tudi nagrado Tončke Čeč, ki jo vsako leto ob kulturnem prazniku podeljuje Občina Trbovlje.

MoPZ DUT prejemnik nagrade Tončke Čeč

Nagrado Tončke Čeč je Moški pevski zbor (MoPZ) Društva upokojencev Trbovlje prejel za večletno, nadpovprečno uspešno delo in uveljavitev na kulturnem in umetniškem področju v občini. Zbor je bil ustanovljen v maju 1964. Ustanovilo ga je Društvo upokojencev Trbovlje na pobudo pevcev, ki so odhajali v pokoj in so peli pri drugih zborih v Trbovljah. V začetku je zbor štel le 17 pevcev. Približno tri leta pozneje, na svojem prvem celovečernem koncertu, jih je štel že 28.

V času ustanovitve do prvega koncerta je zbor imel le krajše nastope, predvsem v Trbovljah. Ko je prvi zborovodja Anton Uršič zbolel, sta zbor prevzela Ivan Zelenšek in Albin Bačnik, katerima je pozneje pomagala Alenka Čibej. Kmalu je zbor prevzel Stane Ponikvar in ga vodil skoraj do svoje smrti leta 1981. Nato je za kratek čas zbor vodil Branko Vrtek. Od jeseni 1982 do spomladi 1996 je zbor vodil Albert Ivančič. Jeseni istega leta je zbor prevzel Melhior Hercog, ki ga uspešno vodi še danes.

Zbor je vseskozi nastopal na občinskih revijah v Trbovljah, na področnih revijah upokojenskih zborov od Polzele, Velenja, Maribora, Senovega, Žalca, do nastopov pevskih zborov v okviru ZDUS-a, pa tudi ob dnevu upokojencev Jugoslavije v Slavonskem Brodu in Zagrebu. V repertoarju pevcev so slovenske narodne, umetne, delavske in partizanske pesmi domačih in tudi nekaj tujih avtorjev. V svojem dvainpetdesetletnem delovanju je zbral okoli 380 nastopov, bodisi v sodelovanju z drugimi zbori ali samostojnimi nastopi.

Za svoje delo je prejel Zlati znak ZDUS-a, Javno pohvalo ZKD Slovenije, Jubilejno priznanje JSKD, Srebrni znak ZZB za vrednote NOB, priznanje mesta Celje, plaketo Tončke Čeč, plaketo ZKD Trbovlje in različna priznanja društev za sodelovanje od Primorske do Štajerske. Je tudi drugi najstarejši še delujoči pevski zbor v Trbovljah. Pevci se radi odzovejo vabilom v domovih za starejše tudi izven občinskih meja in so vedno toplo sprejeti. S svojim delovanjem ohranjajo slovensko narodno, delavsko pesem in pesem polpretekle zgodovine.

ZT

Prejšnji članekŽeničke in strički za daljnimi grički
Naslednji članekPoklon ljubiteljski kulturi