Člani Turističnega društva Trbovlje so se v četrtek, 30. marca, v prostorih ZMŠT zbrali na rednem letnem občnem zboru. Predstavili so delovanje društva v preteklem letu, načrt dela v naslednjem ter razveselili z novico o pobratenju s Turističnim društvom Velenje in sodelovanju s trboveljskim Katapultom. Zbora se je udeležila tudi podžupanja Trbovelj Vesna Jesih, predstavnik TD Velenje Janez Hrovat in podpredsednik Turističnega društva Ruardi Zagorje Janez Lipec.

Predsednica društva Joži Kukovič je povzela lanskoletnih aktivnosti društva in predstavila načrt dela za naslednji dve leti. Delo svojih naslednic je pohvalila tudi nekdanja predsednica TDT Marija Juraja. Podžupanja Vesna Jesih, sicer tudi predsednica Regijske turistične zveze Kum se je društvu zahvalila za promocijo občine Trbovlje ter povedala, da je razvoj turizma v občini ena od prioritet tega mandata in dodala: »Zasavje je na žalost še vedno siva lisa na slovenskem zemljevidu in ne spada pod nobeno regijo. Mi se borimo, da nas ne bi priključili Posavju, kot je v načrtu. Zasavje je vseeno zelo specifično in ima drugačne posebnosti in zanimivosti kot Posavje zato bi bilo prav, da se ga obravnava kot samostojno regijo. Nameravamo nadaljevati z regijskim povezovanjem na profesionalni ravni, da bi vse zasavske občine videle skupen cilj, to je skupna promocija in skupen nastop na slovenskem turističnem trgu.«

Pomembna točka dnevnega reda tokratnega občnega zbora je bilo glasovanje o pobratenju z velenjskim turističnim društvom. Skupina njihovih članov z Janezom Hrovatom na čelu je lansko jesen obiskala Trbovlje, ki so jih tako navdušile, da je na trboveljsko društvo kmalu prispela pobuda o pobratenju. Upravni odbor je o pobratenju že glasoval, njihovo odločitev pa so ostali člani na občnem zboru potrdili. V Trbovljah rojeni Janez Hrovat je v svojem navdušujočem govoru povedal, da se v rojstni kraj vedno rad vrača in ima v njegovem srcu posebno mesto. Poudaril je tudi pomen, ki so ga Trbovlje imele pri nastanku veliko mlajšega mesta Velenje. Predlagal je, da se podpis dogovora o pobratenju zgodi tam, kjer se za dve rudarski mesti spodobi – pod zemljo. Prisotnost ob podpisu je že napovedal velenjski župan Peter Dermol, zgodilo pa naj bi se na dan pred rudarskim praznikom, 2. julija.

Člani društva so z glasovanjem potrdili tudi sodelovanje s Katapultom, natančneje s SOS šolo, ki jo vodi Alenka Knez. Obiskovalci SOS šole bodo tako dobili priložnost, da preko TDT podrobneje spoznajo tudi Trbovlje.

Podpredsednik Turističnega društva Ruardi Janez Lipec je ob koncu poudaril, da prihodnost vidi v povezovanju in bolj samozavestni drži Zasavcev, ki so največkrat mnenja, da turistom nimamo ničesar ponudit. Pa ni tako.

Savus

Foto: TD Trbovlje