Srednja šola Zagorje je v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ že drugo leto  zapored omogočila dijakom enomesečno opravljanje praktičnega dela z usposabljanjem v tujini. Tako je letos 14 dijakov iz programov gastronomija/hotelirstvo, gastronomski tehnik in zdravstvena nega preživelo 28 septembrskih dni v italijanskem mestu Milano. Spremljala sta jih dva profesorja, ki sta bdela nad organizacijo, izvedbo in njihovo varnostjo.
Dijaki so delali v domovih starejših in gostinskih obratih. Poleg prakse so si v prostih dnevih ogledali tudi  kulturne, zgodovinske in športne znamenitosti mesta.

Mesec dni odsotnosti od doma je hitro minil in v ponedeljek, 3. oktobra, so se vrnili v šolske klopi. Pozitivne vtise in nove izkušnje zdaj z veseljem delijo s svojimi sošolci.

Srednja šola Zagorje se je začela mednarodno povezovati že leta 1995, in sicer s pobratenima šolama iz Češke in Avstrije. Sledila so sodelovanja s šolami iz Velike Britanije, Belgije, Francije, Španije, Danske, Češke, Litve, Nemčije … S praktičnim usposabljanjem v tujini so začeli lani in pravijo, da jim je to prineslo pozitivne izkušnje. Tako razmišljajo že tudi o novih destinacijah in mednarodnih projektih, ki bodo njihovim dijakom prinesli mednarodne izkušnje. Prepričani so namreč, da se meje sveta ne končajo pred lastnim pragom, globalizacija pa je potrebna ne samo na zemljevidu, ampak tudi v človeških glavah.

ZT