četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

PI Kompreshaus

Občina Hrastnik bo prijavila dva projekta, ki jih namerava izpeljati s pomočjo Sklad za pravični prehod v okviru evropske kohezijske politike. Podpiral naj bi območja, ki se zaradi prehoda na podnebno nevtralnost soočajo z velikimi družbeno gospodarskimi izzivi.

Zasavska regija je evropska premogovna regija, ki je upravičena do sredstev Sklada za pravični prehod. Občina Hrastnik prijavlja za sofinanciranje sklada za projekte izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture. Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovnih con) na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavju.

Občina Hrastnik namerava sredstva porabiti za revitalizacijo območja Obrtne cone Rudnik (degradirane površine opuščene rudniške cone Hrastnik) za komunalno ureditev (fekalna ureditev, ureditev vodovodov, javna razsvetljava in cesta).

Drugi projekt pa bi radi financirali iz javnega razpisa za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji. Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture  (podjetniških inkubatorjev) na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji. V Hrastniku bi denar rabili za celovito obnovo obstoječe rudniške kompresorske postaje in spremembo namembnosti objekta v podjetniški inkubator »Kompreshaus« Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor