Čas je diplomiral in magistriral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Znanje je nadgrajeval, med drugim tudi na poslovni šoli IEDC – Bled. Poklicno pot je začel v Gorenju. Med drugim je kot tehnični direktor v podjetju Gorenje Valjevo soustvarjal tovarno s 600 zaposlenimi. V skupini SIJ je med letoma 2014 in 2016 kot generalni direktor vodil družbe Noži Ravne, Serpa in Sistemska Tehnika in v letu 2016 združitev teh družb v novo skupno podjetje SIJ Ravne Systems. Ta podjetja je med ostalim transformiral iz zelo tradicionalnih družb v sodobna, družbeno odgovorna podjetja z odličnimi izhodišči za obsežno organsko in akvizicijsko rast. Med septembrom 2016 in marcem 2017 je opravljal funkcijo generalnega direktorja SIJ Acroni.

Gospod Čas, zakaj ste zamenjali trdo jeklo za krhko steklo?

V danem trenutku sem iskal nove izzive za nadaljevanje svoje poslovne poti, in ponudila se je priložnost za sodelovanje s Steklarno Hrastnik, ki me je prepričala zaradi številnih razlogov. Predvsem bi izpostavil dolgoročni potencial, odlični material, odlično motivirano ekipo in strateško usmerjenost.

Vrednote Steklarne Hrastnik, ki sem jih zaznal tudi v pogovoru z zakoncema Božič, so mi zelo blizu, tudi sam delujem po njih in sem deloval na vseh projektih, ki sem jih v preteklosti delal. Projektov sem se loteval in se lotevamstrastno in vedno zelo transparentno do vseh, ki so bili vključeni v proces. Usklajenost vrednot mi je bila tudi dodatna potrditev, da je Steklarna Hrastnik logična in prava pot za moje nadaljnje izzive. Poleg tega je steklarstvo procesna industrija. Prej sem kar nekaj let deloval na metalurgiji, ki je prav tako procesna industrija. To mi je blizu, jo poznam in vem, da je zahtevna. Veliko je potrebno delati na odnosih, saj je v težkih delovnih pogojih zelo pomembno spoštovanje. Pred prevzemom mesta generalnega direktorja sem imel priložnost trimesečnega uvajanja kot namestnik. To je bila odlična priložnost, da spoznam procese, zaposlene, da sem od mojega predhodnika pridobil podporno mrežo v steklarski industriji, ki pa je zelo pomembna za moje nadaljnje delovanje.

Kakšna so vaša načela menedžerskega vodenja?

V bistvu vedno delujem s spoštovanjem do vseh sodelavcev, vseh deležnikov. Zelo pomemben mi je »fair play«, to pomeni, da odprto komuniciram in sem dostopen, ker samo na tak način lahko poiščemo rešitve in odgovore na različne izzive, s katerimi se dnevno srečujemo. Ohranil bom odprta vrata. To pomeni, da sem enkrat tedensko na voljo zaposlenim za razgovor o osebnih ali poslovnih težavah. To sem izvajal že prej in tudi gospod Božič je imel podobno prakso. Poleg tega sem vedno menedžersko ciljno usmerjen. Ob tem pa se zavedam, da je za doseganje ciljev zelo pomembno zaposlenim dati potrebna orodja, jih opremiti z znanji, da lahko dosegajo zahtevne cilje. Tukaj predvsem mislim na nadgradnjo kompetenc. V svetu digitalizacije, avtomatizacije v smeri pametne tovarne se zaposleni morajo izobraževati, moramo jim nuditi nadgradnjo kompetenc.

Spoznali ste že firmo, kakšni so prvi vtisi?

Dejstvo je, da sem od svojega predhodnika prevzel podjetje v odlični kondiciji. Steklarna Hrastnik že sedmo leto zapored dosega odlične rezultate. Ob tem je tudi pomembno, da je večina zaposlenih motivirana, zavzeto skrbi za uspešno izpolnjevanje naročil, tako v proizvodnji kot v podpornih službah. Tudi v prihodnje se bomo posvečali dodatnim investicijam, kot so vlaganje v avtomatizacijo, digitalizacijo, operativno odličnost in s tem skrbeli za nadaljnjo odlično poslovanje in ustvarjanje dodane vrednosti za vse deležnike. Moram reči, da so moji vtisi zelo pozitivni. S sodelavci odlično sodelujemo. Občutek imam, da so me zelo lepo sprejeli, odprto, da delijo z menoj informacije, ki jih potrebujem za vsakodnevno delo. Tovarna je zelo dobro opremljena, zelo dobro je, da imamo vizijo, kako naprej, kako nadgrajevati avtomatizacijo, digitalizacijo tudi s ciljem izboljšanja delovnih pogojev za zaposlene. Tudi sam zelo podpiram projekte, kot so promocija zdravja na delovnem mestu, ergonomija, ker vem, da je procesna industrija težka in lahko samo z izboljševanjem delovnih pogojev in spodbudo motiviramo zaposlene, da prihajajo na delo v težke delovne pogoje.

Božičevi čevlji so veliki. Jih je težko obuti?

Ja, gospod Božič je naredil izjemno delo, skupaj z ekipo, seveda. Jaz sem nasledil to motivirano ekipo, s katero, kot sem že dejal, odlično sodelujem. Zelo lepo je videti, da steklarsko znanje in izkušnje delijo z menoj, delijo informacije. Verjamem, da bomo s tako motivirano ekipo in vlaganjem v našo vizijo tudi naprej dosegali odlične rezultate.

Kaj ste si zadali v naslednjih dveh, treh letih v Steklarni vi osebno?

Poglejte, prišel sem v podjetje v odlični kondiciji, zadal pa sem si tri glavne cilje. Prvi je povečanje dodane vrednosti v celotni proizvodni verigi, kjer se bomo predvsem posvečali operativni odličnosti. Se pravi zmanjševanju izgub, ki so prisotne v vsakem procesu. To bomo dosegli z nadgradnjo kompetenc, se pravi, ogromno bomo delali na izobraževanju zaposlenih, ker tradicionalna delovna mesta v prihodnosti ne bodo več obstajala in bomo morali drugače razmišljati, se drugače lotevati našega dela. Strojnik ali pa operater na stroju bo čez pet let prejemal informacije iz sistema pametne tovarne, kako pristopit k posameznemu izzivu. Drugo stvar, ki bi jo rad poudaril pri svojih osebnih ciljih v Steklarni, je povečanje prepoznavnosti na pomembnih znanih svetovnih tržiščih. Naprej bomo pospešeno aktivni v Angliji, Irski, Franciji, Italiji, Poljski, tudi Rusiji, na skandinavskih trgih in Bližnjem vzhodu. Tretja pa je povečanje poslovanja z lastniki blagovnih znamk. To so projekti, v katere lahko vstopamo tudi kot razvojni partnerji, skupaj s kupci razvijamo produkte in posledično lahko tudi dosegamo višje dodane vrednosti.

Katere blagovne znamke bi si želeli še pripeljati v Steklarno?

V zadnjem obdobju imamo kar nekaj vzpostavljenih kontaktov in tudi razvojnih projektov s novimi, pomembnimi blagovnimi znamkami, katerih imen ne moremo izdati. Kot sem povedal, je naša strategija povečati tržni delež v nišnem segmentu, kar je logičen korak, ker tudi naši proizvodi dosegajo »super premium« kakovost. Zato bomo delali na področju povečevanja tržnega deleža z lastniki blagovnih znamk, tako, na primer, na področju parfumskih stekleničk,trenutno razvijamo projekte z dvema lastnikoma blagovnih znamk najvišje kakovosti.

Partnerstvo z zaposlenimi – ga boste nekako skušali vzpostaviti?

To je logično, kjerkoli sem deloval, sem deloval transparentno. Zelo so mi pomembni odnosi z zaposlenimi,s socialnimi partnerji, prav tako s sindikatom, da prisluhnemo en drugemu, da na ta način, z odprto komunikacijo, odstranjujemo ovire, ki jih vidimo oziroma se z njimi vsakodnevno srečujemo. In to je sigurno partnerstvo.

Se je že kdo oglasil v času, ko odprete vrata pisarne sodelavcem?

Ja, seveda. Kar nekaj sodelavcev in sodelavk se je že oglasilo z različnimi težavami. Od tega, da so potrebovali pomoč pri odsotnosti, do predlogov za izboljšave na delovnih mestih, kakšnih medsebojnih izzivov, ki jih imajo z nadrejenimi oziroma sodelavci … tako da z veseljem pomagam in jim prisluhnem. Poleg natrpanega urnika imam rezerviran tudi čas za obisk proizvodnje.

Na koliko dni si vzamete ta čas?

Poskušam se udeležiti jutranjih sestankov v proizvodnji. To je v bistvu moj začetek delovnega dneva, zato da s širšim timom iz proizvodnje, tehnologi, prodajniki, ki so tudi prisotni, pregledamo prejšnji dan in izzive, ki nas čakajo. Vsak dan mi ne uspe priti na sestanek, pridem pa dvakrat, trikrat tedensko, in takrat izkoristim to še za obhod proizvodnje.

So vam že dali v roke steklarsko pipo?

Steklarske pipe ne, ker so za to, da se tak izdelek naredi, potrebna leta izkušenj in znanja, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. So me pa podučili o samem procesu in kako se ti izdelki ustvarjajo.

Gospod Čas, vzamete kdaj v roke plastičen kozarec?

Mogoče na kakem pikniku, kjer ni stekla. Drugače pa je steklo naraven material in meni je narava zelo blizu in zelo spoštujem to, kar smo nasledili od naših prednikov. Želim si, da bi zmanjšali »udarec«, ki ga industrija zadaja našemu življenju in naravi, tako da absolutno podpiram steklo kot naraven material in pa odgovoren odnos do okolja.

Ste že spoznali Zasavje, so vam ga že kaj razkazali?

Vsak dan se vozim skozi Trojane, Izlake, Zagorje do Hrastnika, tudi z družino smo se letos udeležili tradicionalnega piknika Steklarne Hrastnik na Kalu, kjer so me navdušili razgledi na Zasavje in preko zasavskih mej. S kolesom pa iz druge, savinjske strani, raziskujem ta hribovja in lahko povem, da je narava čudovita.

Kako si polnite baterije?

Največ doma z družino. To je tisti dragoceni čas, ki ga preživimo skupaj z dvema otrokoma in ženo, seveda pa je potrebno tudi zbistriti glavo s kakim dobrim tekom, kolesarsko turo, s kako dobro glasbo in tudi kako strokovno literaturo, da se izobražujemo in nadgrajujemo svoje kompetence.

Marko Planinc

Intervju je bil objavljen v Zasavskem tedniku (letnik 4, številka 9)