Program razvoja podeželja 2014 – 2020 v Sloveniji prvikrat vključuje tudi ukrep sodelovanja. Z njim deležniki krepijo lokalno samooskrbo. Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je eden izmed štirih podukrepov, za katerega so napovedani tudi novi termini javnih razpisov v letu 2021.

Partnerstvo ekološka Štajerska (PEŠ) s projektom PEŠ v lokalne OJP in lokalne trgovine združuje ekološko pridelavo in predelavo na lokalnem območju Celjskega in Zasavja. V partnerstvo smo vabili kmetije, ki imajo znanje in možnosti za pridelavo kakovostne domače ekološke hrane, nimajo pa želje po lastni prodaji in bi potrebovale pomoč pri trženju. Potrebe za planirano pogodbeno pridelavo so glede na povpraševanje po posameznih ekoloških pridelkih in izdelkih še vedno večje od povpraševanja. Partnerstvo kontinuirano išče nove zainteresirane ekološke kmetije (051 843 841 – Jože Ocepek).

Od druge polovice leta 2018 je 14 ekoloških kmetij in vodilni partner združevalo lokalno ekološko ponudbo pri oskrbovanju lokalnih trgovin in obratov javne prehrane na celjsko – zasavskem območju vse do Ljubljane. Ob negotovih razmerah, vezanih na zdravstveno situacijo v svetu, ki je spremljala izvajanje projekta, smo krepili ponudbo ekoloških živil na trgu in pomagali partnerjem pri zagotavljanju prihodkov za preživetje kmetij.

S pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije imamo slovenski kmetje priložnost, da krepimo svojo prisotnost na lokalnem trgu in dosežemo trajnostno lokalno samooskrbo.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja, je MKGP. Odgovarja Partnerstvo ekološka Štajerska, Izara d.o.o., http://izara.si/pes/.

Fotografija je simbolična