V ponedeljek, 14. novembra, so se Trboveljčani zbrali na tretji javni razpravi o  prometni strategiji  v občini. Tokrat so se razdelili v manjše skupine in oblikovali svoje predstave o želenem stanju prometa in mobilnosti. Za spodbudo so jim služile tudi risbice najmlajših iz trboveljskega vrtca, na katerih so ti naslikali, kako bodo potovali, ko bodo veliki. »Njihove simpatične predstave so bile dobra spodbuda za nadaljevanje srečanja,« so povedali na Občini Trbovlje, »ko so bili udeleženke in udeleženci povabljeni k razmisleku o tem, kako naj se mobilnost v Občini Trbovlje razvija in kakšno je želeno stanje v prihodnosti, tam okoli leta 2030.« V manjših skupinah so razpravljali in zapisovali svoje predstave o prihodnosti, na zaključku pa je vsaka skupina predstavila svoje predloge.
Kot so povedali udeleženci, bi si v Trbovljah, kjer je veliko kolesarjev in pešcev, želeli, da so v ta namen dobro razvite tudi različne podporne storitve, npr. izposojevalnice električnih koles in dobra infrastruktura, varne kolesarske steze in pločniki. Javni potniški promet je dobro organiziran, vlak je točen in zanesljiv, električni avtobusi krožijo v kratkih časovnih presledkih, plačuje se z enotno kartico, ki omogoča tudi plačilo drugih javnih storitev. Organiziran je tudi prevoz na klic. Javni prostori so prijetni, zeleni in urejeni, še predvsem ob šolah, vrtcih in drugih zgradbah, v katerih so pomembne storitve za občane. Plačljiva parkirna mesta so na obrobju mesta, večinoma v garažah, površine v mestnem jedru so razbremenjene parkirišč, razen nujno potrebnih. Tovorni promet (razen dostave) je izločen iz mesta, poteka po železnici in po obvoznici. Motorni promet je umirjen in čist, za pretežno električne avtomobile so zagotovljene hitre polnilnice, tudi izposojevalnice. Udeleženci v prometu so strpni, dobro ozaveščeni. Prometno politiko skupaj načrtujejo občina, občani in interesne skupine.

To je le kratek povzetek povedanega, udeleženci so namreč nanizali velik nabor predstav o želenem stanju. Kot so dejali na Občini Trbovlje, bodo ta videnja in predstave upoštevali pri oblikovanju osnutka besedila vizije mobilnosti v občini, osnutek pa bodo načrtovalci CPS še nadgradili in oblikovali predlog vizije. Predlog bo javno objavljen in nekaj časa se bodo zbirali tudi predlogi za dopolnitve. Po ustrezni vključitvi dopolnitev pa bo vizija dokončna in bo poleg analize stanja uporabljena za določitev ciljev in konkretnih ukrepov Celostne prometne strategije.

Vizijo trajnostne mobilnosti v Občini Trbovlje bodo predstavili tudi na posebni razstavi.

ZT

Prejšnji članekSosede motil večerni klepet
Naslednji članekO proračunu, pobudah in nadzoru