»Drevesa v mestnem okolju so podvržena ostrejšim razmeram kot v naravnem okolju, zato so žal tudi bolj dojemljiva za bolezni in druge dejavnike, ki vplivajo na njihovo krajšo življenjsko dobo. Teh dejstev se zavedamo tudi v naši občini, zato vsako leto skrbno izberemo strokovnega izvajalca za nego dreves. Vsaka odločitev za odstranitev drevesa je tako utemeljena s strokovnimi argumenti za to usposobljenih strokovnjakov – arboristov. Vsaka odločitev za odstranitev drevja je za nas posebno težko sprejeta, vendar se zavedamo, da je varnost občanov na prvem mestu,« so se še glasile besede v izjavi.
Po priporočilu strokovnjakov bodo predvidoma v ponedeljek, 1. avgusta pričeli s poseki in obrezovanjem dreves. Načrtujejo posek treh smrek na Partizanski cesti 32 (smreke predstavljajo neprimerno rastišče za to velikost dreves, nevarnost za večstanovanjsko stavbo), posek in obrezovanje javorjev na Ulici 1. junija 15 (dva posušena javorja je potrebno odstraniti, ostala drevesa bodo obrezana), posek in obrezovanje na Ulici 1. junija 34 (neprimerno rastišče je tik ob bloku, drevesa so v slabem stanju),  posek breze na Trgu revolucije (neprimerno rastišče in zato nevarna rast drevesa), posek oreha na Vreskovem 24 (neprimerno rastišče in slabo stanje drevesa), posek suhega drevesa na Keršičevi  (drevo je posušeno).

Drevesa bodo na primernih lokacijah nadomestili z novimi, primernejšimi vrstami ali pa bodo le-te posadili na lokacijah, ki so za to primerne. V letošnjem letu so že zasadili več kot trideset dreves ob vhodu v mesto. Zasadili so tudi živo mejo pred  protokolarnim objektom, na vrtovih pod Trim stezo in na nekaterih drugih lokacijah. Poleg tega so v letošnjem letu zasadili tudi drevesa v parku pred občinsko zgradbo, s katerimi so nadomestili v lanskem letu posekana drevesa.

ZT