sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Ozara v Zasavju

Deseti oktober je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za svetovni dan duševnega zdravja. Vodilna tema letošnjega dneva »Duševno zdravje za vse, večji vložek, boljša dostopnost; vsi – povsod« opozarja na pomen boljše dostopnosti do storitev s področja duševnega zdravja za vse prebivalce. Temu se pridružuje tudi združenje Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja.

Pohod

V enoti Zasavje so svetovni dan duševnega zdravja obeležili skupaj z društvom Šent, Enota Trbovlje. Na povabilo slednjega so se odpravili na pohod na Klek, saj je gibanje na svežem zraku učinkovita oblika vlaganja v duševno zdravje, kar je v tem času še posebej pomembno, obenem pa varno, v skladu s priporočili NIJZ.

Pomoč ljudem v duševni stiski

Ozara je nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Z različnimi programi zagotavlja strokovno pomoč in podporo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem, obenem pa z različnimi aktivnostmi skrbi za ohranjanje in izboljšanje duševnega zdravja vseh prebivalcev RS. Posebno pozornost posveča tudi izobraževanju in založniški dejavnosti. Združenje se je oblikovalo kot odgovor na konkretne stiske in težave ljudi, ki se po bolnišničnem zdravljenju vrnejo v svoje okolje in potrebujejo pomoč in podporo pri samostojnem življenju.

Ozara v Zasavju

Ozara ima sedež v Mariboru, svojo dejavnost pa izvaja v 20. dislociranih enotah širom Slovenije. V Zasavju deluje program »Pisarna za informiranje in svetovanje« (v nadaljevanju PIS) s sedežem v Trbovljah in v svoje delovanje vključuje občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji.

Osnovna dejavnost programa PIS je individualna psihosocialna pomoč in podpora posameznikom, predvsem na terenu (na domu, v javnih prostorih), pa tudi v prostorih Ozare.

Tudi terensko delo

Strokovni delavci s terenskim delom, ki je posebnost in prednost programa, dostopajo do najbolj ranljivih posameznikov, ki se zaradi gibalne oviranosti, posledic bolezni, socialne izolacije in slabše finančne situacije ne zmorejo vključevati v ostale programe pomoči, in to v okoljih, v katerih se počutijo najbolj varne. V namene skupnega načrtovanja pomoči in storitev posamezniku se po potrebi povezujejo z ostalimi ključnimi ustanovami in društvi v regiji.

Skupine za samopomoč

Poleg tega se v Zagorju in Litiji že vrsto let sestajata skupini za samopomoč, za svoje uporabnike in občasno tudi širšo javnost organizirajo predavanja na temo duševnega zdravja. Izvajajo preventivne delavnice na osnovnih šolah in sodelujejo na javnih prireditvah v lokalnem okolju. Društvo organizira številne prostočasne aktivnosti (ustvarjalne, kuharske dejavnosti, družabne igre, srečanja, sprehode, izlete, piknike); pri izvedbi le-teh jim priskočijo na pomoč nekateri donatorji iz Zasavja. V izvedbo programa se vključujejo tudi prostovoljci.

Korona in duševno zdravje

V letošnjem letu so zaradi specifičnih razmer epidemije korona virusa dejavnost preusmerili v pretežno individualen pristop, zaradi številnih stisk pa so ponudili možnost informiranja in psihosocialne pomoči tudi ostalim prebivalcem Zasavja. Vse bolj se namreč izkazuje, da je virus posegel na vsa področja življenja sodobnega človeka in nova realnost pušča posledice tudi na njegovem duševnem zdravju.

Kje in kdaj do Ozare

V društvo Ozara lahko pokličete od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na št. 070 216 496 ali pišete na elektronski naslov marjeta.ocepek@ozara.org, ob ponedeljkih in sredah od 8. do 12. ure pa se lahko zglasite tudi v njihovih prostorih na Ulici 1. junija 4 v Trbovljah (zaželjena je predhodna telefonska najava).

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor