nedelja, 23 junija, 2024

Iz te kategorije

Ovnik v Hrastniku

Lilijana Oplotnik s KRC Hrastnik je najprej povzela značilnosti njegovega rudarskega okolja, ki je vplivalo tudi na likovno izražanje Jožeta Ovnika. Leta 1979 se je priključil skupini RELIK, kjer je pod mentorstvom Janeza Kneza, Toneta Račkija in Franca Kopitarja deloval 19 let. Svoja likovna dela je objavljal v rudarski reviji Srečno, časopisu Zasavc, Naši ženi, Pavlihi in strokovni reviji Ruda.
»Imam še dve ljubezni: morje in Trbovlje,« je poudaril avtor, kar potrjujejo tudi njegovi likovni izdelki na razstavi. Obe energiji ga navdušujeta in osrečujeta. Obiskovalcem je pokazal nekaj slik, ki so mu še posebno ljube: slika s konji, ki vlečejo rudniški les, skupina rudarjev, ki jim gospodar izplačuje zaslužek, mati z novorojenčkom, ki je objavljena v pesniški zbirki zagorskega pesnika Vlada Garantnija in še druge.

Večer so popestrili člani MePZ Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje pod mentorstvom zborovodje Blaža Rojka.

Fanči Moljk

Isti avtor