V Trbovljah so danes, 23. junija, svečano odprli Vilo Barbara, v kateri je družba Spekter uredila 18 oskrbovanih stanovanj. Trak so ob asistenci članov društva Perkmandeljc v rudarskih uniformah svečano prerezali direktor Spektra Stanislav Sotlar, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost dr. Klemen Ploštajner, predstavnik Stanovanjskega sklada RS Dušan Gorenčič in župan Trbovelj Zoran Poznič.

Stanovanja so uredili v bivši rudniški upravni zgradbi. Projekt je delno sofinanciral Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Spekter je stavbo uprave RTH odkupil leta 2016. Preureditev iz pisarn v stanovanja so sprojektirali v Spekter projektu, generalni izvajalec del pa je bil AGM Nemec. Stanovanja so velika od 45 do 65 kvadratnih metrov, uredili so tudi skupne prostore. Skupna površina znaša 1036 kvadratnih metrov. Naložba je veljala nekaj več kot 2 milijona evrov.

Spekter je pripravil otvoritev 32 let od tega, ko je bila družba ustanovljena. Takrat je Rudnik rjavega premoga Slovenije ustanovil firmi Spekter in Domex v Hrastniku za gospodarjenje z rudniškim stanovanjskim fondom. Prevzeli so okrog 4.000 stanovanj. Po Jazbinškovem zakonu so jih skoraj polovico pokupili upravičenci. V treh desetletjih sta firmi, ki sta se pred leti združili v eno, stanovanja, prodajali, kupovali, rušili in gradili. Danes Spekter, ki ga je vmes odkupil Stanovanjski sklad RS, gospodari z nekaj več kot 2.000 stanovanjskimi enotami v Zasavju. Odločbo o neprofitni stanovanjski organizaciji je direktorju  Stanislavu Sotlarju danes svečano predal državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost dr. Klemen Ploštajner.

Direktor Spektra Stanislav Sotlar je na slovesnosti dejal: »Ko smo odkupili upravno rudniško zgradbo, smo razmišljali, kako jo najbolje izkoristiti. Iniciator ideje o oskrbovanih stanovanjih je bil Srečko Koritnik. Poleg gradbenikov, Stanovanjskega sklada RS smo se pri načrtovanju povezali tudi z Domom upokojencev Franc Salomon Trbovlje. Stavba je uvrščena v kulturno dediščino, zato smo pri obnovi sodelovali tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Sosedje so strpno spremljali gradnjo. Za Spekter je bil to velik projekt, zato se za dobro delo zahvaljujem tudi sodelavcem.«

Predstavnik Stanovanjskega sklada RS Dušan Gorenčič: »Stanovanjski sklad je omogočil kreditiranje naložbe. To je prva velika naložba v stanovanjski fond v Zasavju, ki smo omogočili tudi s povečanjem kapitalskega vložka v firmo. Vila Barbara ohranja kulturno dediščino in bo živela naprej tudi zaradi novih stanovalcev. Njim bo predstavljala dom.«

Državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost dr. Klemen Ploštajner: »Zasavje je lahko zgled, kako se skrbi za fond stanovanj v javni lasti. Obnova te rudniške stavbe je dokaz, da družba Spekter dobiva novo veljavo, tudi kot neprofitna organizacija. Vlada bo dokapitalizirala Stanovanjski sklad RS s sredstvi za stanovanjsko gradbo. Tudi zaradi tega, da bo ta lahko financiral podobne projekte, kot je ta v Trbovljah. Upam, da bo to pripomoglo tudi k udejanjanju zasavskih stanovanjskih načrtov v Lokah v Zagorju, Resnici v Hrastniku in na Njivi v Trbovljah.

Župan Trbovelj Zoran Poznič: »V Trbovljah poznamo kumaratšaft, ko skupaj stopi skupina ljudi, ki verjamejo drug drugemu in si zaupajo. Podobno je bilo pri urejanju te stavbe. Upam, da bomo hitro našli skupen jezik tudi pri urejanju kolonije Njiva.«

Poleg že omenjenih gostov so se otvoritve udeležili še župan Hrastnika Marko Funkl, podžupan Zagorja Janez Vovk, podžupanja in podžupan Trbovelj Vesna Jesih in Rok Koprivc. Prireditev je vodila Tanja Bašelj, za kulturne užitke pa so poskrbeli člani tria Streto Saša Sitar, Estera Cetin in Kristjan Ilič.

Savus

Foto: arhiv Savus