sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Otvoritev OŠ Dol

Na slovesnosti 30. junija so svečano prerezali trak v nove šolske prostore, pred prenovljeno in dozidano šolo pa se je zbralo ogromno krajanov Dola in občanov Hrastnika. V kulturnem programu so nastopili učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in podružnične OŠ Dol. Zbrane sta pozdravila ravnateljica OŠ NHR Hrastnik Marina Kmet in hrastniški župan Miran Jerič. Po otvoritvi in prerezanem traku so si šolo ogledali številni udeleženci otvoritve. Čeprav dela še niso čisto zaključena, so bili nad videnim zadovoljni, saj bo šola pomenila veliko pridobitev za kraj, predvsem pa za mlade, za šolajočo mladino.

Skupna uporabna površina prenovljenega in dozidanega objekta znaša 2.608 kvadratnih metrov. V šoli so povsem odpravili arhitektonske ovire. Objekt bo energetsko učinkovit in prezračevan. Vgrajena toplotna črpalka bo zagotavljala večino potrebne toplotne energije, dodatni vir bodo zagotovili z zemeljskim plinom. V pripravo projektne dokumentacije, pri usklajevanju rešitev, razporedu učilnic in kabinetov ter načrtovanju potrebne opreme je bilo vseskozi vključeno vodstvo šole in učitelji podružnice Dol.

Dela je izvajal Rudis d.d. v sodelovanju z AGM Nemec d.o.o. na osnovi 8. maja 2017 podpisane izvajalske pogodbe v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za dobavo in montažo opreme pa je bila izbrana družba Gonzaga PRO iz Nove Gorice. Pogodbena vrednost opreme znaša 437 tisoč evrov.

Skupna vrednost naložbe znaša 3,76 milijonov evrov. Naložba je bila za Občino Hrastnik velik zalogaj. Ministrstvo za šolstvo, ki bi projekt »moralo« sofinancirati, ni zagotovilo nobenih sredstev, kljub obljubam ministrice in drugih. Obljubljenega razpisa ni objavilo. Za zaprtje finančne konstrukcije je občina pridobila pravice do črpanja nepovratnih sredstev Ekološkega sklada RS in Ministrstva za infrastrukturo ter kredit Ekološkega sklada do višine 2.690.000 €. Učitelji in učenci bodo vsekakor začetek novega šolskega leta pričeli v svetlih, urejenih, sodobnih in moderno opremljenih prostorih, ki bodo zagotavljali odlične možnosti za delo.

MP

Previous article
Next article

Isti avtor