Skupnostna samooskrbno sončno elektrarno Sončna šola Hrastnik se razprostira na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Elektrarna bo napajala energetsko skupnost, ki jo je na vključujoč način vzpostavila Energetska zadruga Zeleni Hrastnik.

Samooskrbna skupnost

Gre za prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. Z močjo skoraj 300 kW bo Sončna šola Hrastnik ena največjih sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo v državi. Z električno energijo, proizvedeno s pomočjo sonca, bo oskrbovala 16 stanovanj iz bližnjih stanovanjskih blokov, tri javne stavbe (občinsko, šolo in bazen), manjši trgovski prostor in prostora dveh gospodarskih družb.

Župan Občine Hrastnik Marko Funkl: »Gradnje tovrstnih skupnosti so prihodnost za občine in družbo kot tako. Pionirski koraki se zdijo težki, a vendar v svetu že obstaja ogromno dobrih praks, ki lahko ob ustrezni podpori države in ostalih akterjev, zaživijo tudi pri nas in gradijo na najboljših vrednotah povezovanja, trajnosti ter gradnje vključujoče skupnosti.«

Naložba, vredna 265 tisoč evrov

Projekt, ki združuje solidarnostno upravljanje z viri skupnosti in okoljsko trajnostnost, je vodila leta 2022 ustanovljena Energetska zadruga Zeleni Hrastnik ob podpori Občine Hrastnik in okoljske organizacije Focus. Tehnično znanje je prispevalo podjetje Kisik, ki je izvedlo tudi montažo fotovoltaičnih panelov na streho hrastniške osnovne šole.

Naložba je bila vredna 265 tisoč evrov. Petino so prispevali zadružniki z začetnimi vložki, petino je pokrila nepovratna subvencija ministrstva za spodbujanje solarizacije, ostalo so pokrili s kreditom Eko sklada z ugodno obrestno mero.

Strokovni sodelavec Fokusa, ki je bil močno vpet v projekt, Boštjan Remic: »Ročnost kredita je 13 let. Del električne energije bodo zadružniki še vedno jemali iz omrežja, pretežni del pa bo samooskrbni. Za ta del so oni lastniki te elektrarne, ampak morajo odplačati kredit. Ko bo kredit odplačan, bo cena za te uporabnike predvidoma kar dve tretjini nižja od tržnih cen. Samooskrba je torej zelo dober način, kako se zavarovati pred tržnimi tveganji in špekulacijami.«

Zadružniki

Poleg tega, da gre za samooskrbo skupnosti z energijo iz obnovljivih virov energije, je (zaenkrat) posebnost Sončne šole Hrastnik način in model vzpostavitve. Vsi vključeni v energetsko (17 fizičnih oseb, dve gospodarski družbi, občina in občinska zavoda) so člani Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, lastniki sončne elektrarne in hkrati odjemalci. Na ta način bodo dosegli koristi za okolje v obliki znižanja emisij CO2 in nižje zneske na položnicah za električno energijo.

Predsednik Energetske zadruge Zeleni Hrastnik Božidar Roglič: »Član zadruge lahko postane vsak, tako fizična kot pravna oseba. Zaradi specifik uredbe o samooskrbi z letnim net-meteringom so se lahko v energetsko skupnost Sončna šola Hrastnik vključili le odjemalci, ki so priključeni na isto transformatorsko postajo kot osnovna šola. Ker pa je bilo veliko zanimanja za priključitev tudi na drugih lokacijah v občini, že pripravljamo nove projekte. Naslednja bo predvidoma skupnostna samooskrbna sončna elektrarna na zdravstvenem domu.«

Zanimanje v Sloveniji

Na slovesnosti je bilo kar nekaj županov in podžupanov oz. podžupanj iz slovenskih občin, ki načrtujejo podobno oblikovane zadruge. Oblikovanje novega modela vzpostavitve samooskrbne energetske skupnosti v Hrastniku je pomenilo oranje ledine. Sedaj bo precej lažje, so prepričani nosilci pilotnega projekta.

Kot je poudaril tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer lahko skupnostni energetski projekti pomembno prispevajo k razogljičenju energetskega sektorja: »Pohvalil bi vse deležnike, ki so se vključili v ta projekt, čeprav niso povsem vedeli, kaj jih čaka. Smo vendarle država, ki ima zelo veliko administrativnih ovir, ampak, vi ste jih premagali.«

Elektrarna še ni priključena na omrežje, vendar pričakujejo, da jo bo Elektro Ljubljana kmalu vključil v omrežni sistem.

Za razigran uvod v prireditev, ki jo je povezovala Katja Huš iz Focusa, so poskrbeli pevci Otroškega pevskega zbora OŠ NHR Hrastnik z zborovodkinjo Simono Weber Goljuf.

Savus

Foto: Branko Klančar


 

Prejšnji članekTrboveljski šahisti na DP
Naslednji članekMedenjaki