V Zagorju so pripravili podrobno analizo položaja otrok in mladostnikov v občini ter akcijski načrt, kako otrokom občino približati kot prijazno mesto. Zanju je v veliki meri zaslužna prostovoljka Mladinskega centra Amalija Kuder, sicer članica Odbora za medgeneracijsko sobivanje. Kot je povedala Kudrova, je za pripravo porabila 80 prostovoljnih ur.
Tudi ostali člani koordinacijskega odbora so pri pripravi analize in načrta sodelovali prostovoljno: Tanja Šibila iz DPM Zagorje, Vlasta Šribar iz Občine Zagorje, Darja Rakovič iz Vrtca Zagorje, Uroš Burgar iz OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Adisa Mujčinovič iz CSD Zagorje, Nina Nahtigal iz Mladinskega centra Zagorje in predstavnik Policijske postaje Zagorje.

Analiza položaja otrok in mladostnikov obravnava zdravje, izobraževanje in prostočasne dejavnosti v občini, socialno izključenost, zaščito pred nasiljem in zaščito v prometu. Navaja tudi varne javne površine in igrišča. V akcijskem načrtu pa tudi možne ukrepe na vseh področjih, ki bi otrokom zagotavljali varno, zdravo in kakovostno odraščanje v Zagorju.

Pri tem velja omeniti, da je v Zagorju devet varnih točk, dve sta v Kisovcu in dve na Izlakah. Varne točke so javni prostori, v katere se lahko zatečejo otroci, ki se znajdejo v težavah, kot so na primer nasilje med vrstniki, izgubljen ključ od doma ali nezmožnost, da  bi vzpostavili stik s starši. Vsi objekti varnih točk so označeni s posebno nalepko, v njih pa so posebej usposobljeni prostovoljci, ki znajo otrokom pomagati. Prostovoljci mladinskega centra izvajajo delavnice tudi v šolah, kjer učence učijo prepoznavati različne oblike nasilja in pravilnega ravnanja v primeru kakršne koli stiske ter jih seznanjajo z lokacijami varnih točk.

Analiza položaja otrok z akcijskim načrtom je dokument na 43 straneh, ki predstavlja temelj vseh nadaljnjih sklepov v občini, vezanih na otroke in mladino. Leta 2015 je bilo v Zagorju 3.117 otrok in mladostnikov, starih do 18 let, kar predstavlja 19 odstotkov prebivalstva. Od tega jih je bilo največ, 1.401, starih od 6 do 14 let, 895 je bilo starih od enega do pet let, 657 pa je bilo mladostnikov, starih od 15 do 18 let.

V kolikšni meri se bo zastavljeni akcijski načrt uresničeval, je odvisno od razpisanih sredstev, je povedala Amalija Kuder ter dodala, da je koordinacijski odbor dolžan vsako leto sproti spremljati njegovo uresničevanje in razvoj.

TPK