sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Otroci za otroke

Osnovna šola Trbovlje v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje letos že tretjič pripravlja dobrodelno prireditev, s katero zbira denar za šolski sklad. Na OŠ Trbovlje so šolski sklad ustanovili septembra 2008. Sredstva zanj so se odločili pridobivati iz prispevkov staršev, učiteljev, donacij in iz drugih virov, tudi z zbiranjem starega papirja, ki so ga izvajali učenci. Sredstva sklada so namenjena dejavnostim posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa. Kot pravijo na šoli, zbrana sredstva vsako leto porabijo za šolo v naravi za 3., 6. in 8. razred, nadstandardne dejavnosti, kot so kulturni, športni, tehniški dnevi in ekskurzije, za nakup šolskih potrebščin, oblačila ob odhodu v šolo v naravi, prehrano, za nadarjene učence, delovanje gledališke skupine, za nakup nadstandardne opreme, za zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne ter raziskovalne dejavnosti učencev… Izdatkov je vedno veliko, podjetij, ki bi donirala v šolski sklad, pa skoraj ne več. » S tem namenom so za eno od prednostnih nalog šole določili skupno sodelovanje pri pripravi dobrodelnega koncerta, » je med drugim dejala ravnateljica OŠ Trbovlje Petra Čede, in dodala, »vzpostavili smo prijetno delovno ozračje in združili vse razrede naše šole ter učitelje za prireditev Otroci za otroke. Predstavili se bomo, zapeli in zaigrali. Pokazali bomo, kaj je prijateljstvo. Otroci bodo nastopili za svoje vrstnike, sošolce in učence, ki potrebujejo pomoč. Humanitarnost je postala del naših in njihovih življenj, zato smo neizmerno ponosni, da smo uspeli. Ogromno prostega časa in veliko dobre volje je ustvarilo program koncerta Otroci za otroke.«

Več informacij o koncertu pa bo šola, pravijo, objavila na svoji spletni strani.

ZT

Previous article
Next article

Isti avtor