ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Osnovne šole so pripravljene

Po podatkih, ki so nam jih posredovale ravnateljice zasavskih osnovnih šol, bo v šolskem letu 2016/2017 zasavske osnovne šole obiskovalo 366 prvošolcev. Vseh vpisanih osnovnošolcev je 3.213 učencev, in sicer v Trbovljah 1.132, v Zagorju 1.416, v Hrastniku pa 665. Šolo s prilagojenim programom bosta v Zagorju prvič obiskovala dva učenca in trije v Hrastbiku. Letošnjo novost – obvezno uvedbo tujega jezika v drugi razred – so na mnogih šolah poskusno že uvajali. Na večini šol bodo drugošolce poučevali angleščino.
OŠ Trbovlje

Vseh učencev: 558, vseh prvošolcev: 73. Matična šola: 51 prvošolcev, skupaj 426 učencev, POŠ Alojza Hohkrauta: 19 prvošolcev, skupaj 121 učencev, POŠ Dobovec: 3 prvošolci, skupaj 11 učencev.

Na prvi šolski dan bodo na OŠ Trbovlje učence 1. razredov ter njihove starše povabili v šolo ob 9. uri. Učence od 2. do 9. razreda bodo ob 8.20 sprejeli razredniki. Prvi dve šolski uri se bodo na razrednih urah seznanjali z novostmi, nadaljevali bodo s poukom po urniku. Učenci od 2. do 5. razreda bodo zaključili ob 11.50, učenci od 6. do 9. razreda pa ob 12.40 uri.

Na šoli so med počitnicami kupili profesionalni pomivalni stroj za šolsko kuhinjo in stopniščni vzpenjalec za invalidnega učenca na POŠ Alojza Hohkrauta. Že pred počitnicami so poskrbeli za novo opremo v šolski jedilnici. Šolo pa so tudi prepleskali, opravili keramičarska dela ter očistili vodovodne inštalacije. Za šestošolce bodo po dolgem času organizirali smučarsko šolo v naravi. »Veselimo se 1. septembra, ko bodo otroški glasovi ponovno napolnili šolske prostore,« pravi ravnateljica OŠ Trbovlje Klementina Šuligoj. »Stene bodo oživele z otroškimi izdelki, čez leto bo spletna stran polna novic o njihovem delu in uspehih …«

OŠ Tončke Čeč Trbovlje

Vseh učencev: 333, od tega 30 prvošolcev.

Prvi šolski dan bo za učence od 2. do 5. razreda pouk potekal od 8.20 do 11.50, za učence od 6. do 9. razreda od 8.20 do 12.40 ure, prvošolci pa bodo svoj prvi skok čez osnovnošolski prag naredili ob 9. uri ter ga zaključili ob 11.50.

Med počitnicami so na šoli zaradi povečanega vpisa razširili šolsko jedilnico. »Vsem šolarjem želim v novem šolskem letu veliko uspehov in prijetnih trenutkov,« pravi ravnateljica OŠ Tončke Čeč Katarina Pajer Povh, »ter ne pozabite, kar pravi Seneka: Ne za šolo, za življenje se učimo.«

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Vseh učencev: 241, od tega 25 prvošolcev.

Vsi se prvi šolski dan zberejo na dvorišču ob 8. uri, kjer se bodo srečali z razredniki. Prvošolci in njihovi spremljevalci bodo vse potrebne informacije izvedeli v dveh urah. Učenci od 2. do 5. razreda bodo imeli pouk do 11.50, učenci od 6. do 9. razreda pa do 12.40 ure. Kosila in jutranjega šolskega varstva na prvi šolski dan ne bo, podaljšano bivanje pa bo potekalo le po potrebi, a najdlje do 16. ure.

Med počitnicami so na šoli izvedli delno sanacijo telovadnice za odpravo vlage, pri čemer so montirali posebne zaščitne plošče in ventilatorje. V učilnici tehnike so zamenjali razsvetljavo, prepleskali tri učilnice in vstopni hodnik, prebarvali so tudi stopniščno ograjo, cevi in zaključne letve. Nabavili so nekaj novih omar, po celotni šoli pa žično razvejali optiko. Na šoli bodo razširili program Zdrav življenjski slog čez celo šolsko leto in od decembra izvajali mednarodni projekt v sodelovanju s Srbi. “Verjamem, da se nam obeta delovno, a prijetno leto druženja,” je povedala ravnateljica OŠ Ivana Cankarja Mojca Lazar Doberlet.

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje

Vseh učencev: 520, od tega 67 prvošolcev. Matična šola: 37 prvošolcev, skupaj 364 otrok, POŠ Kisovec: 26 prvošolcev, skupaj 132 otrok, POŠ Šentlambert: 4 prvošolci, skupaj 24 otrok.

Prvi šolski dan se za učence od 2. do 9. razreda začne ob 8. 20. Prvi dan pouka ne bo oddelka podaljšanega bivanja. Prvošolci začnejo pouk nekoliko drugače: na matični šoli ob 11. uri, v PŠ Šentlambert ob 8. uri, v PŠ Kisovec ob 9.30. Prvošolcem je šolska gledališka skupina pripravila igrico, vse bo pozdravila tudi ravnateljica.

V času počitnic so na šoli obnovili malo telovadnico, v veliki pa obnovili tla v garderobah, sanirali so strop v dveh učilnicah, prebelili kuhinjo in zamenjali bojler. V Kisovcu so na novo opremili eno učilnico, prebarvali vrata učilnic in polepšali zunanjost šole.  »Vsem prvošolcem in njihovim staršem želim prijeten, nepozaben prvi šolski dan. Vsem ostalim učencem in učiteljem pa uspešno in zanimivo novo šolsko leto,« je ob koncu počitnic dejala ravnateljica OŠ Toneta Okrogarja Nataša Grošelj.

OŠ Ivana Skvarče

Vseh učencev: 523. Matična šola: 53 prvošolcev, POŠ Podkum: 9 prvošolcev in POŠ Čemšenik: 8 prvošolcev.

Na šoli so med počitnicami zamenjali drugi sklop oken, tretjega bodo naslednje leto. Nabavili so kombi za razvoz kosil na podružnične šole, zgradili nadstrešek pri vhodu v centralno kuhinjo, vzdrževalna dela so izvedli tudi na podružnični šoli v Podkumu, medtem ko so v Čemšeniku zaradi urejanja vrtca premeščali učilnice 1. in 2. razreda v prvo nadstropje. Ravnateljica Alenka Ašič se s svojo ekipo zelo veseli novega šolskega leta in verjame, da bo uspešno. Večjih organizacijskih sprememb pa na šoli, pravi, ne predvidevajo.

OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Vseh učencev: 373, od tega 44 prvošolcev. Matična šola: 34 prvošolcev, skupaj 334 učencev, POŠ Mlinše: 10 prvošolcev, skupaj 39 učencev.

Prvošolcem bo šola pripravila slavnostni sprejem s predstavo čarodeja in pogostitvijo. Za učence od 2. do 9. razreda bo prvi šolski dan sproščen z urami oddelčne skupnosti, pregledom in razdelitvijo učbenikov ter urnikov.

Na šoli so med počitnicami izvedli obsežnejša vzdrževalna dela ter v podružnici učencem pripravili računalniško učilnico. Sicer bodo tudi v novem šolskem letu nadaljevali z vsemi projekti zdrave in kulturne šole ter projektom Uvajanje mobilnih naprav pri pouku. »Vsem učencem in zaposlenim želim kar se da prijeten prvi šolski dan, veliko dobre volje, pozitivnih misli in pridobljenih znanj, prijetnih doživetij in druženj v šolskem letu 2016/2017,« pravi ravnateljica OŠ Ivana Kavčiča Tatjana Krautberger.

 OŠ dr. Slavka Gruma, Vanja Manfredo

Vseh učencev: 57, od tega dva prvošolca.

Prvi dan bodo imeli prvošolci štiri ure pouka, ostali učenci pa pet ur.

Med počitnicami so na šoli prebelili telovadnico, en hodnik, del jedilnice, obnovili tla in stene ene učilnice, za en razred nabavili opremo ter interaktivni projektor. V šoli bodo tudi v tem šolskem letu načrtno vključevali učence s posebnimi potrebami v širše okolje ter nadaljevali s projektom Spoznaj me »Naš namen je, da učenci z motnjami v duševnem razvoju pridobijo dodatne kompetence, da lažje prehajajo med različnimi nivoji izobraževanja in se s svojimi kompetencami tudi lažje in bolj uspešno prilagodijo trgu dela,« pravi ravnateljica Vanja Manfredo.

OŠ Narodnega heroja Rajka, Marina Kmet

Vseh učencev: 668, od tega 74 prvošolcev. Matična šola: 48 prvošolcev, POŠ Dol: 23 prvošolcev in OŠ Vitka Pavliča (s prilagojenim programom): 3 učenci.

V Hrastniku bodo s šolskim letom pričeli ob 8.30 uri na šolskem dvorišču, na Dolu pri Hrastniku pa ob 9.30 uri v dvorani Dolanki. Nadaljevanje pouka bo potekalo v matičnih učilnicah z razredniki. Učenci bodo imeli tri ure pouka in malico. Učiteljice prvih razredov se bodo še posebej potrudile, da bo prvi šolski dan za prvošolčke prijeten. Pogostili jih bodo tudi s tortico. Prvi šolski dan bodo prvošolci v Hrastniku zaključili ob 10.40, na Dolu pri Hrastniku pa ob 11.40.  Za ostale učence se bo pouk končal v  Hrastniku ob 11.15 uri in na Dolu ob 12.15.

Večjih investicij na šoli niso izvedli, opravili so le nujna vzdrževalna dela. Veseli pa so, da je Občina Hrastnik poskrbela za ureditev stopnic, ki omogočajo lažji dostop do šolskega dvorišča.

»Vsem učencem, ki bodo prvega septembra prestopili prag naše šole, želim uspešno šolsko leto, ki jim bo prineslo veliko novega znanja in napredovanje v skladu z njihovimi zmožnostmi,« je med drugim pred začetkom šolskega leta dejala ravnateljica Marina Kmet. »Želim, da bi se v šoli dobro počutili in da bi utrjevali že obstoječa prijateljstva in sklepali nova. Vsem zaposlenim želim mirno šolsko leto in da bi lahko večino časa namenili našemu poslanstvu.«

Tatjana Polanc Kolander

Isti avtor