Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Osnovna šola Trbovlje, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Petra Čede. Jutri bomo objavili odgovore iz OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Med počitnicami smo opravljali sprotna vzdrževalna dela in generalno čiščenje. V centralni kuhinji bomo zamenjali pomivalni stroj z večjim in učinkovitejšim pretočnim pomivalnim strojem. Starega bomo prestavili na podružnično šolo Alojza Hohkrauta, kjer je pomivalni stroj že popolnoma dotrajan. Drugih investicij ni bilo, niti niso bile predvidene s strani ustanovitelja.

Koliko učencev bo v tem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in v koliko oddelkih se šolajo? Koliko od teh je prvošolcev?

Letos je na OŠ Trbovlje vpisanih 624 učencev, od tega 68 prvošolcev, 85 učencev obiskuje podružnico Alojza Hohkrauta, pet pa podružnico na Dobovcu. Šolali se bodo v 30. oddelkih. Pet oddelkov od 1. do 5. razreda bo na podružnici Alojza Hohkrauta, en kombiniran oddelek 2. in 4. razreda bo na podružnici na Dobovcu in 24 oddelkov na matični šoli.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

Tako kot vsako leto smo se tudi letos intenzivno pripravljali na novo šolsko leto. Učitelji so pregledali učne načrte, uredili letne delovne načrte in priprave, uredili učilnice, načrtovali dneve dejavnosti ter izobraževanja, ki se jih bodo udeležili, projekte … Prvošolčke smo sprejeli na dveh lokacijah, na matični šoli in podružnici Alojza Hohkrauta.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Vsako leto aktivno sodelujemo s starši in jih poskušamo vključiti v dejavnosti, kjer je to mogoče. Odzivamo se na vabila širše skupnosti in tudi sami iščemo načine in priložnosti za sodelovanje ter tako pokažemo, kaj znamo.

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Zadnjih nekaj let se zelo veliko govori o digitalni pismenosti. Temu cilju sledimo tudi na OŠ Trbovlje, zato se bomo vključili v projekt Digitrajni učitelj. Poudariti je potrebno, da bi bilo naše delo bolj kakovostno, če bi bilo dovolj sredstev, ki bi omogočala nakup interaktivnih zaslonov in drugih pripomočkov, ki so na tržišču, učencem pa omogočajo tako gibanje kot usvajanje učne snovi in digitalnih kompetenc.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Zelo si želimo urejeno igrišče pred matično šolo in podružnico Alojza Hohkrauta, prenovljeno avlo in hodnike, ustrezno opremo v kuhinji, ki pripravlja obroke za vse trboveljske osnovnošolce, sodobno opremo v učilnicah (pametne table) …

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Na šoli je zaposlenih 91 delavcev, od tega trenutno 61 strokovnih delavcev.

 

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Že nekaj let je zelo težko dobiti učitelja matematike, računalništva in tehnike ter računalnikarja. Sedaj pa primanjkuje tudi učiteljev razrednega pouka in drugih. Tudi pri nas se že srečujemo z izzivi pri iskanju kadra. Poklic učitelja tudi študentom, ki se odločijo za študij na Pedagoški fakulteti, ni več tako privlačen. Razlogov za to pa je kar nekaj.

BS

Foto: arhiv Savus