Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti za objavo OŠ Tončke Čeč Trbovlje, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Katarina Pajer Povh. Jutri bomo objavili odgovore iz OŠ Ivana Skvarče Zagorje.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Na OŠ Tončke Čeč nismo imeli načrtovani naložbenih del, opravili smo nujna vzdrževalna dela, beljenje dveh učilnic in vetrolova ter generalno čiščenje vseh prostorov.

 

Koliko učencev v tem šolskem letu obiskuje vašo šolo in v koliko oddelkih se šolajo?

Našo šolo v obeh programih obiskuje 415 učencev in sicer v 18 oddelkih v programu osnovne šole ter štirih oddelkih osnovnošolskega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

 

Koliko od teh je prvošolcev?

Vseh prvošolcev je 48.

 

 

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

Na novo šolsko leto smo se pripravili temeljito, v skladu s strokovnimi smernicami in trendom sodobnih metodoloških pristopov.

 

 

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

OŠ Tončke Čeč vedno sodeluje s širšo lokalno skupnostjo. Z veseljem se povezujemo in sodelujemo z vsemi, ki nas k sodelovanju povabijo, ali pa se kar sami obrnemo nanje. Veliko sodelujemo z vsemi VIZ zavodi v občini in drugimi občinskimi zavodi (RK Trbovlje, DDT, Knjižnica Toneta Seliškarja …), društvi, podjetji, povezujemo pa se tudi izven meja naše doline.

Vsako leto pa organiziramo tudi prireditve, naj omenim tradicionalno prireditev oz. promenadni koncert ob občinskem prazniku Pozdrav našemu mestu, ki ga že več kot 25 let uspešno realiziramo skupaj z Glasbeno šolo Trbovlje.

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V letošnjem letu načrtujemo nadaljevanje že ustaljenih projektov na šoli: Eko šola, Zdrava šola, Planetu Zemlja prijazna šola, Kulturna šola, Mepi, ki so zasnovani tako, da skrbijo za optimalen in zdrav razvoj učencev, za pozitiven odnos do okolja in živih bitij, hkrati pa zagotavljajo, da se učenci izražajo, razvijajo pozitivne vrednote, oblikujejo pozitivno samopodobo in se razvijajo v odgovorne in znanja polne mladostnike. Z vključitvijo v projekt Digitrajni učitelj bomo poskrbeli za dvig digitalnih kompetenc tako zaposlenih, kot tudi učencev.

Zelo ponosni pa smo tudi na to, da smo bili uspešni s prijavo na program Erazmus+ v okviru akcije KA210-SCH s projektom Kindness is our superpower, v okviru katere bomo prejeli kar 60.000 evrov nepovratnih sredstev. Partner v tem projektu pa bo lokalni zavod Aspira.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Na naši šoli se srečujemo s prostorski stisko. V 10 letih se je število učencev skoraj podvojilo, posledično na zavodu narašča število zaposlenih. Zelo bi si želeli, da se uredijo delovni prostori za učitelje (poveča zbornica, saj kabinetov nimamo) in povečajo pisarne. Prostorsko stisko imamo na osnovnošolskem programu z nižjim izobrazbenim standardom, občasno tudi v Športni dvorani Polaj, kjer izvajamo pouk športa za učence od 6. do 9. razreda in v šolski jedilnici. Prav tako bi si želeli, da se infrastruktura več kot 60 let stare stavbe posodobi.

Zagotovo pa bi si želeli posodobitve učilnic s sodobno, interaktivno tehnologijo, saj menimo, da če želimo izobraževati učence za prihodnost, bi morali v vsaki učilnici imeti sodobno tehnologijo, s katero bi jih lahko (vsaj približno) pripravljali nanjo. Vse to smo že sporočili tudi Občini Trbovlje, s katero dobro sodelujemo.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

V našem zavodu je trenutno zaposlenih 59 oseb.

 

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Trenutno imamo na šoli zagotovljene učitelje, ki so strokovno kompetentni za poučevanje. Je pa res, da učiteljev v slovenskem prostoru kronično primanjkuje, in samo vprašanje časa je, kdaj se bomo s to krizo soočili tudi mi.

Želim si, da bi širša javnost doumela veličino učiteljskega poklica in ga začela bolj spoštovati. Pa nanj zaključim z mislijo Arne Duncana: »Kjerkoli najdete nekaj izjemnega, boste našli prstne odtise odličnega učitelja«.

BS

Foto: arhiv Savus