V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah. Tokrat je na vrsti Osnovna šola Ivan Skvarča Zagorje. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala  ravnateljica OŠ Ivan Skvarča Kristina Renko.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Posodobili smo elektro inštalacije na vseh treh lokacijah. Dve učilnici smo klimatizirali, eno učilnico prenovili. Opravljena so bila še sprotna vzdrževalna dela kot vsako poletje. Stroške smo poravnali iz sredstev, namenjenih za vzdrževanje.

Koliko učencev v letošnjem šolskem letu obiskuje vašo šolo (in podružnice) in v koliko oddelkih se šolajo?

Letos našo šolo skupaj na treh lokacijah obiskuje 612 učenk in učencev. Šolajo se v 29 oddelkih.

Koliko od teh je prvošolcev?

Od tega je 75 prvošolcev.

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto? Kako so stekli prvi dnevi pouka in dejavnosti na šoli?

Priprave na novo šolsko leto so se pričele v drugi polovici avgusta. Analizirali in evalvirali smo opravljeno delo in načrtovali letošnje šolsko leto. Prvi dnevi pouka in dejavnosti so stekli tekoče, brez posebnosti.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

V letošnjem šolskem letu PŠ Čemšenik praznuje 60-letnico, na kar smo zelo ponosni. Obe podružnični šoli odlično sodelujeta in se povezujeta z lokalnim okoljem. Sredi maja 2023 bo šola gostila državno tekmovanje mladih čebelarjev Slovenije. Z veseljem pričakujemo okrog 600 učencev in njihovih mentorjev.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V letošnjem šolskem letu je šola vključena v projekta ZRSŠ Dvig digitalne kompetentnosti in Podnebne spremembe v vsebinah in ciljih VIZ. Sodelujemo tudi v posebni nalogi ZRSŠ in Šole za ravnatelje Mreženje za kakovost vrtcev in šol. Znotraj slednje se bomo posebej posvetili krepitvi kompetenc na področju pismenosti (bralna, funkcionalna, matematična, naravoslovna), nadarjenim in trajnostnemu razvoju.

Nadaljujemo z uresničevanjem ciljev projekta v okviru Erasmus+ in si prizadevamo, da bi nadaljevali z že uveljavljenimi projekti, ki prav tako odražajo naše vrednote: Zdrava šola, Kulturna šola, Ekošola, Unesco šola, eTwinning in še kaj bi se našlo. Projekti se vsebinsko vključujejo v obvezni in razširjen del programa OŠ. Pouk je osredinjen na učenca, na razvoj ter krepitev veščin za 21.stoletje.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Vprašanje je kompleksno in terja daljši, poglobljen razmislek. Če se na kratko osredotočim na našo šolo, bi želeli, da se dvorišče matične šole (tako kot je bilo načrtovano) letos spremeni v sodobno učilnico na prostem, kot ju imata obe PŠ. Upamo na izgradnjo dodatnih in posodobitev obstoječih zunanjih površin za šport, ki jih na matični šoli delimo z drugimi uporabniki. Srednjeročno, še bolje kratkoročno, bi bila potrebna energetska sanacija vseh treh stavb, kjer se odvija pouk naše šole.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

86.

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

 

Pri nas zaenkrat kar uspešno rešujemo zaposlitve strokovnega kadra.

Savus

Foto: arhiv Savus