Krajani hrastniških naselij Boben, Ravne, Goveji Potok in Čeče se bodo letos lahko priključili na optično omrežje. Tako je Občini Hrastnik zagotovilo podjetje Telekom Slovenije. Prva faza izgradnje optičnega omrežja je že stekla, pri tem pa so glavni kabel položili v novo zgrajeno kabelsko kanalizacijo v naselju Boben. Telekom Slovenije naj bi skupaj s predstavniki sveta KS Boben o nameri že obvestil krajane. Ti se bodo s podrobnejšimi informacijami in ponudbo paketov seznanili na sestanku, napovedanem v prihodnjih tednih.
ZT