četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Opekarna razkopana

Iz Občine Trbovlje so se odzvali na vprašanja javnosti glede izvajalca del na Opekarni in zakasnitve napovedanega začetka izvajanja. Medtem ko so lani od Kupole do križišča pod dvorano Polaj že prenovili 216 metrov lokalne ceste, naj bi z nadaljevalnimi deli na Opekarni začeli letos junija. A postopki so se zaradi pritožbe neizbranega izvajalca zavlekli.
Neizbrani izvajalec je namreč 25. maja vložil zahtevek za revizijo postopka javnega naročila na Državno revizijsko komisijo. Ta je sklep, da se zahtevek zavrne, poslala Občini Trbovlje 11. julija. Na Občini Trbovlje ob tem pojasnjujejo: »Naslednji ponudnik, ki je izpolnjeval pogoje glede na višino ponudbene cene in drugih kriterijev, je  bilo podjetje AGM Nemec. To je imelo od 23. julija do 7. avgusta kolektivni dopust, zato smo pogodbo o izvajanju rekonstrukcije z njim kot izvajalcem podpisali  takoj prvi delovni dan po dopustu, 8. avgusta.«

Po enodnevnem uvajanju v dela je Občina Trbovlje pozvala vse lastnike vodov (Elektro, Telekom in druge), da do 20. avgusta označijo svoje trase. Z gradbenimi deli bodo tako najkasneje pričeli, pravijo, 22. avgusta. Gotova pa naj bi bila 30. novembra letos.

Od Keršičeve 21 a do Toplarne Polaj pa Komunala Trbovlje že obnavlja traso severne veje vročevoda, zaradi česar so področje Opekarne predhodno razkopali.

Prenova zajema rekonstrukcijo javnih poti z ureditvijo parkirišč, zelenic in ekološkega otoka ter obnovo vseh komunalnih vodov. Gre za obsežna dela, kjer ne bodo samo na novo položili asfalt, poudarjajo na Občini, temveč bodo podrli tudi nekatere drvarnice, naredil nov oporni zid, z njim pa bodo stanovalci pridobili še dodatna parkirna mesta. Hkrati bodo zamenjali oziroma zgradili vso meteorno in fekalno kanalizacijo, v dogovoru z upravnikom stanovanj, družbo Spekter, pa izvedli tudi hišne priključke na kanalizacijo ter obnovili vodovod. “Stanovalce v bližini prosimo za strpnost in potrpežljivost,” pravijo na Občini Trbovlje, “saj bo prostor njihovega bivanja dobil popolnoma novo podobo za nadaljnjih, najmanj 50 let.” Ob tem pa so poudarili, da se rok izvedbe ne bo podaljšal. Kljub poznejšemu začetku, bodo gotova v treh mesecih.

Celotna investicija znaša okrog milijon evrov, od tega 372.000 evrov za obnovo cestišča in komunalnih vodov, ostalo za izgradnjo vročevoda.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor