četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Okrogarjeva šola bo sodelovala z evropskimi šolami

Iz Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju so nam sporočili, da je bila šola na zadnjem razpisu Erasmusa+, akcije KA101, mobilnost šolskega osebja, med več kot stotimi prijavljenimi slovenskimi šolami zelo uspešna. Čeprav pravijo, da gre šele v tretje rado, je njim uspelo že v prvem poskusu, saj so s svojim projektom uspeli prepričati ocenjevalce na CMEPIUS-u v Ljubljani, da so jim dali zeleno luč za izvedbo le-tega.

V praksi to pomeni, da se bo v prihodnjih dveh koledarskih letih ekipa enajstih učiteljev z ravnateljico odpravila na več izobraževanj in mobilnosti, kjer bodo tudi poučevali. V delovnem duhu bodo tako obiskali Portugalsko, Dansko, Finsko, Španijo, Grčijo, Irsko, Veliko Britanijo in Belgijo.

Njihov cilj je na področje svoje občine in regije pripeljati inovativne pristope poučevanja ter tako izboljšati oziroma oplemenititi nekatera področja generacij X, Y in Z. Ugotavljajo, da njihova vizija “Šola je zgradba s štirimi stenami in prihodnostjo vmes” v teh časih potrebuje več širine, ki v sobivanju z učenci vključuje več povezovalnosti, inkluzivnosti, tolerance, predvsem pa želijo pri učencih zanetiti iskrice vedoželjnosti za nadaljnje učenje in razvoj.

Med cilji tudi povezovanje

V ta namen se želijo povezati s širšim evropskim prostorom, spoznati primere dobre prakse in jih preslikati na svoje področje, tj. področje vzgoje in izobraževanja, kar bi bil seveda velik uspeh za javno ustanovo iz malega Zasavja.

Cilji projekta Generacije X, Y, Z – delamo in se učimo skupaj so med drugim digitalne in jezikovne kompetence, pouk izven razreda, inkluzija (vseh učencev), igrifikacija, kreativnost in pozitivno razmišljanje, spodbujanje mladih, srednjih in starejših generacij k odpravi stereotipov, boljše sodelovanje in povezanost kolektiva, popestritev pouka z modernimi pristopi, spodbujanje multisenzoričnega učenja, spodbujanje vključevanja ustvarjalnosti v proces vzgoje in izobraževanja, izboljšanje samozavesti in osebnega zadovoljstva generacij X, Y in Z ter iskanje močnih področij posameznikov, boljše prepoznavanje in premagovanje stresa ter povečanje ravni samoobvladovanja in empatije.

Spodbujali bodo tudi medgeneracijsko in medpredmetno sodelovanje, sodelovali z drugimi evropskimi šolami, spoznavali tuje kulture in jezike ter spodbujali vključevanje vključevanja vseh učencev, ne glede na njihove razvojne, učne, kulturne ali druge ovire.

Vključeni številni učitelji

Dolgoletni ambasador eTwinninga in hkrati tudi kontaktna oseba projekta, Dejan Kramžar, je z bogatimi izkušnjami na področju evropskega povezovanja uspel v ta izziv vključiti kolege družboslovnih predmetov, jezika, likovne umetnosti, naravoslovja in specialne pedagogike, močno podporo pa mu daje tudi ravnateljica Nataša Grošelj.

Med intenzivno pripravo na projekt so se udeležili nekaj dodatnih izobraževanj, v dveh letih pa nameravajo izboljšati različna področja, ki bodo njihovo delo dodobra obogatila.

Vsa nova spoznanja bodo nemudoma vključili v pouk, izdelali analize učnih ur, jih primerjali med seboj, se o njih pogovarjali na strokovnih aktivih, v največje zadovoljstvo pa jim bodo večja kvaliteta, napredek in pozitiven odziv njihovih učencev.

Kot so še sporočili, bodo novosti najprej širili znotraj šole, nato na področju celotne občine, preko šolske spletne strani, na študijskih srečanjih, v časopisih, preko eTwinning projektov, …

Savus

Foto: arhiv OŠ Toneta Okrogarja

Isti avtor