Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predstavnica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar sta podpisali pogodbo za izvedbo del naložbe v OIC Nasipi, za katero je Občina Trbovlje prejela tudi nepovratna finančna sredstva v višini več kot 2,3 milijone evrov s strani EU in države.

Projekt je Občina Trbovlje snovala skupaj s podjetniki, ki delujejo v OIC Nasipi. Jasna Gabrič: »Ta projekt bo poskrbel, da bo vsa infrastruktura na območju urejena in da bodo podjetja nemoteno opravljala svoja dela in dejavnosti in jih morda celo razširila na področja, kjer trenutno še ne delujejo.«

Z ureditvijo bodo izboljšali pogoje za delovanje podjetij, povečali urejenost delovnega okolja, izboljšali potenciale podjetij za internacionalizacijo, povečali število novih delovnih mest, izboljšali poslovno okolje. Županja je izpostavila tudi, da bo investicija spodbudila gospodarstvo v Trbovljah.

Jožef Lukmar, vodja projekta ureditve OIC Nasipi, je poudaril, da operacija med drugim predvideva tudi ureditev OIC Nasipi s transportnimi potmi in objekti, ki bodo poskrbeli za varnost že obstoječih projektov: »Stanje se bo za obrtnike in podjetnike na tem območju bistveno izboljšalo, z ureditvijo območja pa bomo omogočili dodatne možnosti za širitev in nova delovna mesta. Poleg razširitve določenih površin, bo nastala tudi nova inftrastruktura – od fekalne in  meteorne kanalizacije do vodovodnega sistema, novih cest in krožišča, ki bo omogočalo nemoten dostop do objektov.«

Savus

Foto: arhiv Savus