Društvo izgnancev Slovenije – Trbovlje 1941-1945 je tudi letos organiziralo tradicionalno spominsko srečanje pri spomeniku izgnancem v parku pred trboveljsko občino v soboto, 15. junija, popoldan.

Srečanja so se udeležili člani društva, predsednica društva Amalija Razpotnik iz Polšnika, predstavnik republiškega društva izgnancev Albin Pražnikar, nekaj potomcev izgnancev in drugi občani Trbovelj.

Predsednik društva, Iztok Tolar, je pozdravil navzoče in na kratko opisal težave, ki še po 78 letih ostajajo. Na spominskem srečanju v Brestanici je bil slavnostni govornik predsednik vlade Marjan Šarec, ki je med drugim opomnil, da se ponovno obuja fašizem in želje po osvajanju tujih ozemelj. Gre za ozemlja Slovenije in sicer ob madžarski in italijanski meji. Vendar Šarec meni, da takšna razmišljanja niso primerna današnjemu času in združeni Evropi in upa, da se bomo Slovenci ponovno uprli proti okupatorjem, kot smo se uprli še vedno doslej in zato tudi preživeli. Milan Brglez, ki je bil predsednik Državnega zbora v prejšnjem mandatu in je aktivno sodeloval pri vložitvi predloga za sprejetje Zakona o plačilu materialne škode žrtvam vojnega nasilja, je obljubil, da si bo še naprej prizadeval v Evropskem parlamentu, da se to realizira.

Pevci Moškega pevskega zbora Zarja so zapeli štiri pesmi, začenši s himno izgnancev Dolga pot. Iztok Tolar je prebral pesem Marije Juričko z naslovom Besede, napisane v izgnanstvu, Irena Vozelj pa spomine Ivana Učakarja z naslovom Bilo je, upam, da nikoli več. Uradnemu delu je sledilo druženje z obujanjem spominov.

Besedilo in foto: Irena Vozelj