Gospod Grčar, s čim vse se ukvarja Komunala Zagorje?

Praktično izvaja vse storitve iz naslova komunalnega gospodarstva. Se pravi vse storitve iz naslova obveznih gospodarskih in izbirnih javnih služb. Če jih navedem, so to vodooskrba na področju Zagorja, Kisovca, Izlak in Peških Kanderš, Kotredeža in Polane, pogrebna in pokopališka dejavnost, ki jo izvajamo na osmih pokopališčih v občini, razen v Podkumu, Čemšeniku in Šentgotardu. Del mesta Zagorje oskrbujemo s toplotno energijo, katero proizvajamo iz lesnih sekancev. Ogrevamo približno 970 stanovanj in 72 pravnih oseb (raznih trgovin, pisarn in tako dalje). Skrbimo tudi za vzdrževanje javnih površin v občini Zagorje ob Savi, kar zajema vzdrževanje kolektivnih objektov, občinskih cest in javne razsvetljave v občini. V okviru te enote izvajamo tudi javna dela, redno vzdrževanje Europarka ter prevoz občanov z električnim vozilom »Helfar« od parka dr. Janeza Drnovška do Europarka.

Seveda pa je naša osnovna dejavnost zbiranje in odvoz odpadkov. Odpadke odvažamo na regijsko odlagališče Ceroz v Hrastniku. Moram poudariti, da so odnosi med Komunalo in Cerozom zelo dobri in sem zelo vesel, da smo na medobčinski ravni dosegli dogovor za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki. Vemo namreč, da polovica Slovenije tega nima urejenega tako, kot bi bilo treba, zaradi česar tudi uporabniki komunalnih storitev plačujejo precej dražji odvoz odpadkov kot zasavski. Seveda upravljamo tudi s čistilno napravo in s kanalizacijskim sistemom, tržnico, vzdržujemo lokalne ceste in javno razsvetljavo na območju celotne občine Zagorje ob Savi.

Se mogoče že kaj pripravljate na zimo?

Seveda, na zimo se pripravljamo. Na podlagi lanskega javnega razpisa imamo sklenjene pogodbe še za naslednji dve leti. Skupaj imamo na razpolago skupaj s podizvajalci trideset plužno-posipnih enot, ki jih lahko vodja zimske službe po potrebi kadarkoli v dnevu aktivira. Posebnih enot je veliko tudi zato, ker ima naša občina veliko površino. V večini so to traktorji, ki so opremljeni s plugi in posipalci, nekaj je pa tudi kamionov. Vsaj za prvi del zime imamo na zalogi tudi še precej posipnih materialov, ki so ostali v skladišču od lanske zime.

Približuje se tudi ogrevalna sezona. So kakšne novosti?

Nekih večjih novosti ni. Kot veste, smo v poletnih mesecih skupaj z Občino zatri večstanovanjske objekte zgradili ogrevanje sanitarne tople vode s toplotnimi črpalkami, kar deluje že od sredine junija. Spomladi smo objavili javni razpis za dobavo lesnih sekancev za naslednja tri leta ter izbrali tudi najugodnejšega ponudnika. Cena variabilnega dela toplotne energije bo za naše uporabnike v naslednji zimi nekoliko nižja.

Že tako je cena med najnižjimi v Sloveniji, kajne?

Ja, vseskozi strmimo k temu, da je na podlagi energenta, ki ga uporabljamo, se pravi lesnih sekancev, cena toplotne energije med najnižjimi v Sloveniji. Kot sem pa že omenil, bodo cene variabilnega dela toplotne energije za naslednjo kurilno sezono še nekoliko nižje.

Kako deluje čistilna naprava?

Čistilna naprava zaenkrat deluje brez kakšnih večjih težav. Seveda nastajajo tudi kakšne manjše okvare, ki jih sproti odpravljamo, vendar ni kakšnih večjih težav.

Imate na javnih poteh in cestah precej dela?

Približna dolžina javnih poti, ki jih vzdržujemo, znaša 58,1 km, od tega v Zagorju 24,87 km, Kisovcu 8,7 km in Izlakah 24,53 km. Poleg navedenegavzdržujemo še približno 32.000 m2 zelenic, 17.913 m2 pločnikov in 18.600 m2 parkirišč. Čiščenje javnih površin seizvaja s strojem za pometanje, zaposlenimi delavci in delavci javnih del. V okviru te enote skrbimo tudi za vsakodnevni odvoz kosovnih odpadkov in čiščenje okrog ekoloških otokov. V okviru urejanja javnih površin skrbimo med drugim tudi za obrezovanje žive meje in okopavanje grmovnic v parku skupaj s podizvajalcem, izobešanje zastav na drogove javne razsvetljave ob občinskem in državnimi prazniki, izgradnjo in popravilakomunalnih vodov, vzdrževanje kamnitih površin na območju mestnega trga, Cankarjevega trga, pred tržnico, pločnik ob Cesti zmage in Cesti Borisa Kidriča, vzdrževanje otroških igrišč in peskovnikov in npr. odvoz opuščenih vozil v skladu z odločbami občinske redarske službe.

Kaj pa pogrebna dejavnost?

V povprečju izvedemo letno med 150 in 180 pogrebov. Lahko povem, da dobivamo glede te dejavnosti v zadnjih desetih letih največ pohval, kar potrjuje, da jo izvajamo tako, kot je treba, da izkazujemo potrebno pieteto do umrlih, da imamo visoko kakovosten nivo storitev. A vedno smo lahko še boljši.

S katero dejavnostjo ste pa vi kot direktor najbolj zadovoljni?

Težko bi izluščil samo eno. Vsekakor sem zelo zadovoljen z načinom zbiranja odpadkov. Da se je tudi med prebivalci dobro prijel, kaže podatek, da se iz leta v leto zbere več ločenih odpadkov. Zaradi tega se tudi cena zbiranja ne spreminja. Cena bo ostajala ista le tako, da bomo uporabniki pravilno zbirali oziroma ločevali odpadke. Zadovoljen sem seveda tudi z ostalimi dejavnostmi. Naše poslovanje in certifikat najvišje bonitetne vrednosti kaže, da smo zdrava gospodarska družba. Upam, da bomo na takšnem nivoju poslovali tudi v prihodnjih letih.

Kaj še imate v načrtu v letošnjem letu, kakšne večje naložbe?

V kratkem naj bi dobili nov kamion, ki ga bomo uporabljali seveda za zimsko-letno vzdrževanje lokalnih cest, staro tovorno vozilo bomo na javni dražbi prodali. Seveda strmimo vsako leto k temu, da pomlajujemo strojni oziroma vozni park. V naslednjem letu načrtujemo tudi že zamenjavo enega izmed smetarskih vozil, trenutno imamo štiri.

Marko Planinc

Prejšnji članekDolani pričeli z zmago
Naslednji članekEvropske prvake spremljali tudi na ploščadi