Kot smo že poročali, je okrog 50 zaposlenih v Steklarni Hrastnik v ponedeljek podalo izjavo o prekinitvi delovnega razmerja. Včeraj zjutraj se je na dogajanja odzval tudi Sindikat KNE v Steklarni Hrastnik. Objavljamo izjavo, ki jo je podpisal predsednik sindikata Ivan Kovačič.

»V luči današnjih dogodkov v Steklarni Hrastnik smo v sindikatu Steklarne Hrastnik razočarani nad načinom delovanja ter izbire načina komunikacije.

V Sindikatu Steklarne Hrastnik nismo bili po nobeni poti, ne uradni in tudi ne anonimni, kadarkoli obveščeni o zahtevah o zamenjavi vodstva oziroma, da nekaj zaposlenih namerava podati odpovedi delovnega razmerja kot posledico, v kolikor se generalnega direktorja, mag. Petra Časa, ne razreši s tega položaja.

Izjave nezadovoljstva nekaterih zaposlenih tako danes žal prebiramo v medijih.

Lahko rečemo, da smo imeli v podjetju dober mesec nazaj, natančneje 22. 12. 2021, zadnji zbor delavcev in tudi na takratnih zborih ni bilo niti enega vprašanja, pritožbe ali izraženega dvoma o poslovanju podjetja, nezadovoljstva z vodstvom ali rezultati ipd. Zaposleni na zboru niso imeli pripomb niti na prejet najvišji možni še neobdavčeni regres za letni dopust, v letu 2021 pa je bil sprejet sklep o daleč najvišjem izplačilu nagrade za poslovno uspešnost.

V sindikatu SH lahko zatrdimo, da je sodelovanje vodstva s sindikatom več kot korektno in tvorno.

Nenazadnje svoje govorijo tudi številke, na primer dodana vrednost na zaposlenega, ki se je v samo 1 letu in to v epidemioloških razmerah, dvignila kar za tretjino (natančneje, dodana vrednost na zaposlenega se je v 2021 dvignila za 31% in je v 2021 znašala 65.761 €). Samo v zadnjem letu je narastel tudi strošek dela na zaposlenega in sicer za 13%. Tudi število zaposlenih raste, samo v zadnjem letu je Steklarna Hrastnik imela 25 zaposlenih več kot leto poprej.

Iskreno nas žalosti, da je manjši del zaposlenih ubral takšno pot komunikacije ter tako izbral po našem mnenju neustrezno pot.

Še posebej v sindikatu ne le več kot razumemo, temveč si najbolj od vseh prizadevamo, da je pot dialoga ter spoštovanja tista pot, ki vodi ne samo do napredka, temveč tudi medsebojnega zaupanja.

Zato verjamemo, da bo po tehtnem premisleku takšna pot vzpostavljena tudi s strani teh zaposlenih, ki so danes svoje nezadovoljstvo izrazili na način, kot smo ga zasledili v medijih ter z namero o odpovedi zaposlitve.

Lep pozdrav,

predsednik Sindikata Ivan Kovačič.«

Savus

Foto: arhiv Savus