Javno podjetje Komunala Zagorje bo tudi letos organiziralo zbiralno akcijo nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico, ki bo po zagorskih krajevnih skupnostih potekala 16. in 17. aprila.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupeni, škodljivi zdravju, jedki, dražljivi, vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali nevarni za okolje. Mednje sodijo odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd.

Natančen urnik zbiranja po posameznih krajevnih skupnostih je dostopen na spletnih straneh Komunale Zagorje in Občine Zagorje ob Savi.

Savus

Foto: arhiv Savus