Dom upokojencev Franc Salamon izvaja individualno delovno terapijo z namenom vzdrževanja psihofizičnega stanja in usposabljanja stanovalcev, pri čemer jih spodbuja k čimbolj samostojnemu življenju v dnevnih in življenjskih aktivnostih. Cilj delovne terapije je vedno vključenost v vsakodnevno življenje oziroma situacijo, v kateri se oseba nahaja. Kaj je zanjo najboljše, delovni terapevt opredeli na podlagi okupacijskega profila. To pomeni, da se s stanovalci ali tudi s svojci najprej pogovori o tem, kaj jih na primer zanima, kaj bi želeli početi v Domu, pa morda zaradi trenutnih zdravstvenih težav ne morejo. Delovni terapevti sodelujejo s fizioterapevti in ostalimi zaposlenimi v Domu, da stanovalce motivirajo in spodbujajo k aktivnostim, opredeljenih v okupacijskem načrtu.
Na začetku morajo biti aktivnosti delovne terapije večkrat poenostavljene, a kar se da motivacijske. Delovni terapevti morajo biti zato pri svojem delu tudi kreativni in inovativni, pravita Marija Sajovic, ki v Domu izvaja delovno terapijo že 30 let, in Tibor Kafel, delovni terapevt, ki v Domu opravlja pripravništvo. Delovna terapija posega v človeške aktivnosti v najširšem smislu: od skrbi zase v ožjem in širšem smislu, prostega časa, dela in izobraževanja do počitka in spanja. Pri izboru aktivnosti stanovalcev, ki imajo na primer zmanjšano zbranost, spomin ali pozornost (posledica kapi), si pomagajo z zelo različnimi prijemi. Eden takih so lističi z napisanimi navodili, kaj naj oseba stori, ko zjutraj vstane, ko se umije, ko se obleče in tako naprej. Ti lističi so razporejeni po prostoru v takšnem vrstnem redu, da osebo usmerjajo k naslednjim dejanjem. Mnogo stanovalcev sčasoma navodil ne potrebuje več, njihove aktivnosti postanejo del navade, napredujejo bolj ali manj hitro.

V Domu upokojencev Franc Salamon pa izvajajo tudi skupinsko delovno terapijo, katere osnovni cilji so aktiviranje, socializacija, razvedrilo in sprostitev stanovalcev. Z delom v različnih interesnih skupinah delovni terapevti in drugo osebje preprečujejo pasivnost in izoliranost stanovalcev ter jih vzpodbujajo k navezovanju medsebojnih odnosov. Stanovalci se lahko vključujejo v skupine za ohranjanje kognicije (spodbujajo zbranost, pozornost, pisanje …), gospodinjske aktivnosti, učenje nemškega jezika, likovne in kreativne aktivnosti, v skupine za aranžiranje ali vrtnarstvo, glasbene skupine (pevski zbor, poslušanje glasbe), bralne, gledališke in plesne aktivnosti, miselne igre, kulturne animacije, računalniške delavnice, stanovalci se lahko priključijo jutranji telovadbi, po novem letu pa bo Dom začel izvajati tudi branje za slabovidne.

V aktivnosti delovne terapije v Domu se vključuje veliko prostovoljcev, ki po navodilih delovnih terapevtov delujejo kot družabniki stanovalcev. V Domu veliko pozornosti namenjajo tudi izobraževanju svojcev, izvedbo aktivnosti pa merijo z ocenjevanjem zadovoljstva pri stanovalcih.

Vendar že sam obisk stanovalcev pove, da so s številnimi aktivnostmi, tako individualnimi kot skupinskimi, zadovoljni. Rada Petek, ki je po prestani kapi prišla v Dom pred kratkim, je na primer že zelo napredovala v skrbi zase.

Marija Berčič si je pred dvema mesecema zlomila kolk in je v domu komaj nekaj tednov. Zelo je zadovoljna z oskrbo in delovno terapijo, ki ji z metodami in pripomočki pomaga, da je čimbolj samostojna. Vesela je tudi družbe in prijetnih odnosov.  Nekaj stanovalcev je v času obiska igralo družabne igre v avli Doma, ki prav tako sodijo v prostočasne aktivnosti s terapevtsko vrednostjo.

Delovno terapijo Dom izvaja tudi za osebe v dnevnem varstvu, če tako predpiše zdravnik.

Promocijski članek

Prejšnji članekTrboveljski debaterji uspešni na zagrebškem turnirju
Naslednji članekKoga boste obdarovali?