Med počitnicami so se tudi na zasavskih srednjih šolah lotili nekaterih nujnih vzdrževalnih del in naložb.

Na Srednji tehniški in poklicni šoli (STPŠ) Trbovlje so v stari zgradbi zamenjali in obnovili tlake v hodniku, spustili strop v veliki delavnici, v avtoservisni delavnici bodo namestili nova vrata. »Opremljamo učilnico ElektroLab,« je še povedala ravnateljica Marjetka Bizjak, »programskih novosti pa ob tem, da imamo kar sedem različnih programov, ni.«

Na Srednji šoli Zagorje so poletne mesece izkoristili za manjša vzdrževalna dela, prebelili in polepšali so nekaj učilnic ter obnovili specialno učilnico za zdravstveno nego. »Večji poseg, ki nas še čaka, pa bo temeljita sanacija ravne strehe na šoli, ki ga bomo izvedli septembra,« je povedala ravnateljica Srednje šole Zagorje Aljaša Urbanija. Po njenih besedah izvedba del ne bo vplivala na pouk.

Na Gimnaziji in srednji ekonomski šoli v Trbovljah pa so v času počitnic obnovili strojne inštalacije v eni učilnici. »V septembru bomo sanirali hidroizolacijo kletnih prostorov in uredili prezračevanje računalniške učilnice,« je povedala ravnateljica GESŠ Trbovlje Jelena Keršnik. Načrtujejo tudi obnovo ograje pred vhodom v stavbo, zaradi česar pouk ne bo moten.

TPK