Stanovanjsko obrtno podjetje (SOP) Trbovlje upravlja s 1300 stanovanjskimi enotami oziroma 70 objekti v Trbovljah in Hrastniku. Trenutno potekajo največje naložbe v energetsko obnovo večstanovanjskih blokov. Te se financirajo iz nepovratnih sredstev Eko sklada in dolgoročnimi bančnimi krediti lastnikov.
SOP je v letu 2015 pridobil 14 odločb Eko sklada, a jim bo uspelo uresničiti samo 11 naložb. Za oddajo vloge in pridobitev odločbe na Eko skladu je namreč potrebno 75-odstotno, za pridobitev kredita na rezervni sklad pa 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov, ki pa ga vsi niso podali.

Sicer pa so štiri objekte sanirali že lani, letos so že zaključili z obnovo štirih fasad v Trbovljah in ene v Hrastniku. V bloku Dom in vrt 46 so poleg fasade izdelali tudi novo ostrešje in strešno kritino. Do konca leta bodo izvedli še dve obnovi, eno v Hrastniku in eno v Trbovljah, kjer so z deli začeli ta teden.

TPK