Nadpovprečno topla jesen bo botrovala nižji porabi energije in posledično ublažila stroške ogrevanja za oktober, v novembru pa se cena ogrevanja v Trbovljah nekoliko znižuje.

Topla jesen – nizka poraba energije za ogrevanje

Konec septembra se je tudi v Trbovljah začela ogrevalna sezona, vendar je zaradi nadpovprečno toplih jesenskih temperatur zaenkrat poraba energije za ogrevanje nizka, kar se bo odražalo tudi na oktobrskih računih za ogrevanje. Na trboveljski toplarni namreč skrbno uravnavamo delovanje vročevodnega sistema in si prizadevamo za čim bolj nemoteno dobavo toplote. Višje zunanje temperature in nižja poraba energije pa pomenita manj stroškov ogrevanja na položnicah občanov.

Novembra nekoliko nižja cena ogrevanja

V novembru pričakujemo ohladitev zunanjih temperatur in povečano porabo energije, vendar pa bomo hkrati s 1. novembrom variabilni del cene ogrevanja z 201,714 €/MWh brez DDV znižali na 196,797 €/MWh brez DDV. Za občane to pomeni približno 5 €/MWh nižjo ceno ogrevanja.

Ceno ogrevanja smo lahko nekoliko znižali zaradi ukrepov optimizacije poslovanja, s katerimi postopoma blažimo posledice nastale draginje. Do konca leta bo torej veljala nova cena, morebitne spremembe variabilnega dela cene v prihodnjem letu pa bodo odvisne od ukrepov vlade v naslednjih dneh in razmer na trgu energentov v naslednjem mesecu.

Obvladovanje stroškov ogrevanja

Na Komunali Trbovlje se zavedamo, da stroški ogrevanja za gospodinjstva predstavljajo znatno breme, zato si prizadevamo, da bi te stroške kar najbolj optimizirali in občanom pomagali tako z nasveti za učinkovito ogrevanje, ki smo jih objavili v medijih in so na voljo na naši spletni strani na tej povezavi, kot tudi z individualno obravnavo vsakega, ki se zaradi nezmožnosti plačila obrne po našo pomoč.

Občane, ki ne zmorejo plačila ogrevanja, najprej usmerimo na pristojni instituciji – Center za socialno delo in Rdeči križ Trbovlje, ki imata za ta namen že predvidena sredstva. Če pomoč preko teh institucij ni možna, pa nudimo obročno odplačevanje računov do 10 obrokov. V nobenem primeru pa Komunala Trbovlje fizičnim osebam ne bo prekinila dobave toplote, ampak bomo skupaj z uporabniki poiskali rešitve za vsak primer posebej.

PR objava