četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Od Litije do Bistrice ob Sotli vsi “Trboveljčani”?

Lani jeseni je Strokovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje pripravila predlog nove razdelitve Slovenije po pokrajinah, ki je predvideval 10 pokrajin, med njimi tudi Zasavsko – posavsko pokrajino. V njej naj bi bilo 10 občin in sicer: Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Radeče, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Krško, Brežice in Bistrica ob Sotli. Sedež Zasavsko-posavske pokrajine bi bil v Krškem, sedež njenega pokrajinskega sveta v Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi.

Sredi julija pa je predvsem župane nekaterih občin razburila informacija, da je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pripravila nov predlog poimenovanja predlaganih pokrajin, po katerem bi se te imenovale po največjem mestu znotraj posamezne enote. To pomeni, da bi se Zasavsko – posavska pokrajina imenovala Trboveljska.

Posavje odločno proti  

Župani šestih posavskih občin se ne strinjajo ne z imenom pokrajine ne s samo uvrstitvijo v pokrajino, ki bi jo tvorili skupaj z Zasavjem. Nastopili so enotno in Komisiji za standardizacijo zemljepisnih imen ter Strokovni skupini za pripravo pokrajinske zakonodaje poslali protestno pismo, v katerem izražajo svoje nestrinjanje.

V pismu so med drugim zapisali, da je Posavje gospodarsko in energetsko močna samostojna funkcionalna regija, ki je zajeta v Posavski statistični regiji, prepoznavnost in razvoj Posavja pa temeljita tudi na turizmu.

»Regija Posavje nima mestne občine, vendar pa usmerja razvoj svojih regijskih funkcij v somestje Brežice – Krško – Sevnica, ki predstavlja tudi središče regije. Vsa tri mesta skupaj tvorijo somestje s porazdelitvijo in dopolnjevanjem upravnih, zdravstvenih, izobraževalnih, športnih in turističnih funkcij,« pišejo župani šestih posavskih občin in dodajajo, da ima Trbovlje ima po statističnih podatkih 13.822 prebivalcev, medtem ko ima somestje Brežice – Krško – Sevnica po statističnih podatkih 20.066 prebivalcev. »Mesto Trbovlje in Posavje nista povezana tudi zaradi slabe notranje prometne povezanosti,« še pišejo v pismu in opozarjajo, da je za posavske občine sprejemljiva le samostojna pokrajina Posavje, ki zajema 6 občin (Občino Bistrica ob Sotli, Občino Brežice, Občino Kostanjevica na Krki, Občino Krško, Občino Radeče in Občino Sevnica), vključenih v razvojno in statistično regijo Posavje.

Kaj pa menijo v Zasavju?

Na naše vprašanje, kako komentirajo predvsem zadnji predlog o poimenovanju Trboveljske pokrajine, so nam z Občine Zagorje odgovorili, da »členitev teritorialnih enot v RS že vrsto let urejata nacionalni standard (SKTE) in skupna klasifikacija teritorialnih enot v Evropski uniji (NUTS). Na podlagi slednje so po enotnih kriterijih členjene vse države članice Evropske unije. V Sloveniji NUTS 3 raven predstavljajo tako imenovane statistične regije, ki so osnova tudi za načrtovanje in izvajanje regionalne politike ter spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. Ena od njih je Zasavska statistična regija. Zato menimo da je bolje, da imena pokrajin izhajajo iz že obstoječe členitve. Ob tem pa se nam zdi še bolj pomembno, da se za bodoče pokrajine definirajo zlasti področja nalog, način financiranja, pravni status, organizacijo, sodelovanje z državo in občinami itn.«

Tudi z Občine Hrastnik so za Savus odgovorili, da se s predlaganim poimenovanjem pokrajin ne strinjajo, prav tako imajo pomisleke glede teritorialne opredeljenosti.

»Glede na zgodovinsko, teritorialno in infrastrukturno povezanost Zasavja ter glede na naše skupne razvojne potenciale in priložnosti, menimo, da bi k ohranitvi teh skupnih ciljev morali stremeti tudi pri oblikovanju pokrajin. V kolikor pa bo pri oblikovanju pokrajin do združevanja regij kljub temu prišlo, pa se nam pokrajina, ki bi teritorialno vključevala območje Zasavja in Posavja, zdi najbolj logična in primerna izbira.

Metoda poimenovanja pokrajin po imenih največjih občin v posamezni pokrajin pa se nam zdi skrajno neprimerna, saj se s tovrstnimi poimenovanji pokrajinam v celoti odvzame identiteta, sploh v primerih, ko bi prišlo do združevanj več različnih regij. Skupna identiteta in prepoznavnost bi se v teh primerih namreč zreducirala zgolj na eno mesto, s čimer se ne moremo strinjati, saj takšno ime ne bi odražalo identitete celotne pokrajine,« pravijo na sedežu Občine Hrastnik.

Na Občini Trbovlje pa menijo, da bi bilo najbolje, da bi pri oblikovanju pokrajin kopirali sistem statističnih regij, ki smo ga že navajeni in se tudi v praksi dobro obnese. »Občina Trbovlje je sicer med občinami, ki bi spadale v to pokrajino, najbolj gosto poseljena, imamo pa tudi vse službe, ki jih imajo mestne občine, zato pričakujemo, da se bo to pri oblikovanju pokrajin upoštevalo,« so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.

EN                      

Foto: pokrajine.si

Isti avtor