sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Ocenjevali sadna vina, žganja, sokove

Tadeja Vodovnik Plevnik, strokovna vodja ocenjevanja iz Kmetijsko gospodarske Zbornice Slovenije – Zavod Maribor, je zbranim najprej pripravila predavanje o senzoriki sadjevca. Predstavila je malce neopravičeno zapostavljen sadjevec ali kot mu rečemo v Zasavju »bunkovc« ali »toukovc«. Vsebina predavanja se je dotaknila predelave in prešanja jabolk in hrušk, alkoholnega vrenja ter higiene in negovanja sadjevca. Na koncu je predstavila tudi metodo ocenjevanja sadjevca, sadnih sokov, kisov in žganja.

Po zaključenem predavanju so začeli ocenjevati vzorce pijač. Pri ocenjevanju sta pomagali Tanja Žagar, kmetijska svetovalka za Zasavje iz KGZS – Zavod Ljubljana, in Meta Štrajhar, članica UO Sadjarskega društva. Vzorce pijač so lahko poskusili tudi ostali.

Zelo slab lanskoletni pridelek jabolk je vplival na število vzorcev jabolčnika in sadnega soka. Člani Sadjarskega društva so zato letos prinesli na ocenjevanje le tri vzorce sadnega soka in sedem vzorcev jabolčnika. Veliko več je bilo ostalih vzorcev: 12 sadnih kisov in 14 vrst žganja (slivovo, jabolčno ali hruškovo). Po dveh urah je bilo ocenjevanje zaključeno, imetniki vzorcev pa so dobili zelo koristne napotke.

Strokovni dogodek se je zaključil z zahvalo Ivanke Rožej, predsednice Sadjarskega društva Hrastnik, vsem udeležencem predavanja in ocenjevanja, KS Šavna peč za gostovanje v njihovem krajevnem domu in še posebno obema strokovnima sodelavkama KGZS.

Jani Zore

Isti avtor