Valvazorjev spomenik je dal postaviti Alois Prašniker ob otvoritvi Medijskih toplic leta 1877. Sestavljajo ga podstavek in tristrana piramida, ki stoji na treh kroglah. Narejen je iz marmorja, na vsaki stranici pa je vklesano besedilo. Na dveh sta citata iz Valvazorjeve knjige Slava Vojvodine Kranjske, na eni pa posvetilo ob odprtju toplic.
Piramida je bila v preteklosti poškodovana in neustrezno restavrirana, na nekaterih mestih so bile črke erodirane, obledela je bila tudi barva na vseh črkah napisa. Zato so se na Občini Zagorje odločili spomenik v letošnjem letu restavrirati.

Za uspešno restavriranje so morali spomenik demontirati in pripeljati v restavratorsko delavnico. Piramido je restavrator naprej opral z vodnim curkom pod pritiskom ter odstranil alge s sredstvi za čiščenje kamna. Neustrezne plombe je odstranil in jih nadomestil z novimi, ki so bolj ustrezali barvi kamna. Poškodbe je ustrezno obnovil. Betonsko kroglo je nadomestil s kamnito. Zjedkane črke je na novo vgraviral v kamen ter vse črke na koncu prebarval s črno barvo.

Restavrirano piramido so v ponedeljek, 16. maja, znova postavili na prvotno mesto pred Medijskimi toplicami na Izlakah.

ZT