V Kisovcu bodo letos plastificirali obe skakalnici, 25- in 50-metrsko, za kar bodo potrebovali 60.000 evrov. Projekt bo vodil Smučarski klub Zagorje Sekcija za skoke v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije. Ta bo projekt skupaj s Fundacijo za šport sofinancirala v višini 70 odstotkov, ostalo (18.000 evrov) pa bo klubu zagotovila Občina Zagorje.
Ker pred sprejetjem proračuna še ni bilo znano, ali bo projekt uspel na razpisu Fundacije za šport, svetniki projekta niso vključili v proračun Občine Zagorje za letošnje leto. So pa dodatno postavko sprejeli na svoji zadnji seji. Strinjali so se, da je potrebno projekt, za katerega je že pridobljenih večina sredstev, podpreti in v proračunu Smučarskemu klubu zagotoviti manjkajočih 18.000 evrov.

S plastificiranjem bodo kisovškima skakalnicama podaljšali življenjsko dobo, ti pa bosta tudi bolj varni. Skakalni šport je zadnja leta privlačen in uspešen tudi v zagorski dolini, zato je prav – menijo svetniki – da z obnovo zagotovijo mladim tudi boljše skakalne pogoje. Investicija naj bi bila po načrtih končana v prvi polovici letošnjega leta.

TPK