V okviru del v Bevškem so delavci zamenjali 270 metrov cevovoda, ki poteka v cestišču in delno v pločniku, trenutno izvajajo prevezave objektov na nov cevovod vključno z nameščanjem zunanjih vodomernih jaškov tistih objektov, ki so do sedaj imeli  vodomere v objektih. V sklopu obnove bodo zamenjali tudi 80 metrov sekundarnega cevovoda od poslovnega objekta Bevško 4 do večstanovanjskega objekta Bevško 6. Ocenjena vrednost del znaša 150.000 eur.
Po prvotnem načrtu je bilo predvideno tudi etapno polaganje grobega asfalta z zamenjavo cestnih robnikov ter položitev finega asfalta po končanju zamenjave cevovoda in sicer v celi širini poškodovanega  voznega pasa. Naknadno se je Občina Trbovlje uspela dogovoriti z Direkcijo RS za infrastrukturo, da bodo pristopili k sanaciji tudi nasprotnega voznega pasa tako, da bo obnovljena cesta v celotni širini vključno s pločnikom od križišča v Bevškem do odcepa za Jugov graben. Z obnovo se bodo sanirali tudi pokrovi kanalizacijskih jaškov, ki povzročajo nemalo težav voznikom motornih vozil iz smeri Zagorja. Podjetje CGP Novo mesto, ki je izvajalec vzdrževalnih del omenjene ceste, je 18. maja pričelo s pripravljalnimi deli za asfaltiranje. Po izjavah izvajalcev bodo ta zaključena do konca maja.

Izvedba 2. faze obnove glavnega oskrbovalnega cevovoda od odcepa za Jugov graben do odcepa za Ravensko vas je predvidena za leto 2017. Dolžina obnove tega cevovoda znaša 175 metrov, investicija pa je ocenjena na 100.000 evrov.

ZT