V ponedeljek, 10. julija, je Državni izpitni center (Ric) objavil rezultate mature, ki si jih lahko kandidati s svojo šifro ogledajo na spletu, so pa rezultati splošne mature objavljeni tudi na posameznih šolah.
Splošno maturo je pomladi letos opravljalo 6.376 kandidatov (lani 6.890) na 83 šolah. Opravilo jo je 93,45 odstotka oziroma 5.699 kandidatov. 15 maturantov je na splošni maturi doseglo vse možne točke, od tega devet deklet in šest fantov, ki prihajajo iz 12 gimnazij v devetih krajih.

Poklicno maturo pa je opravljalo so 6.890 dijakov in 1.113 drugih oseb. Uspešnih je bilo 7.528 kandidatov, kar je 93,2 odstotka vseh.  59 kandidatov je osvojilo vse možne točke, od tega 43 deklet in 16 fantov, ki prihajajo s 37 šol iz 18 različnih krajev po Sloveniji.

62 dijakov, od tega 22 tujcev, pa je opravljalo tudi mednarodno maturo. Letos bodo prvič izdajali tudi certifikate z evropsko ravnjo znanja tujega jezika za angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino in španščino. Pri splošni maturi bodo izdali 5.086 certifikatov, pri poklicni pa 3.254.

ZT