sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Obeležitev 10. obletnice štrajka

 

Društvo za ohranjanje rudarske dediščine RMED Perkmandeljc Trbovlje je 13. marca 2024 pripravilo spominsko obeležitev 10. obletnice štrajka pred vašhavo na Ajnzerju v Trbovljah.

Zbranim so spregovorili tedanji predsednik stavkovnega odbora Toni Lisec, tedanja predsednica vlade Alenka Bratušek, Primož Siter in Lavra Izgoršek.

V kulturnem programu je nastopila je Rudarska godba Hrastnik in pevski zbor OŠ Tončke Čeč. Prikazali so tudi film Štrajk … in Srečno! (F.U.D. Loke Studio).


In kaj se je dogajalo pred desetimi leti?

Kronologijo stavke rudarjev Rudnika Trbovlje-Hrastnik 2014 je napisal Stanislav Rožanc, deloma pa objavil takratni zasavski časopis Zasavski tednik.

 1. februar: Sestanek presežnih delavcev RTH.
 2. februar: Sestanek z direktorjem RTH. Zaposleni zahtevajo plače do 25. februarja.
 3. februar: Zbor delavcev v moštveni čakalnici v Hrastniku in napoved opozorilne stavke.
 4. februar: Obvestilo o pričetku stavke je bilo poslano predsednici vlade Alenki Bratušek, pristojnemu ministru Samu Omerzelu, direktorju Bojanu Jelenu, svetu delavcev in nadzornemu odboru RTH.

Stavkovne zahteve:

Izplačilo plače za mesec januar 2014 v celoti do 28. 2. 2014 do 14. ure.

Zagotoviti sredstva za odpravnine presežnih delavcev RTH d.o.o. in premije za prezaposlitve oziroma samozaposlitve presežnih delavcev.

Preveriti možnosti prezaposlitve zaposlenih v  RTH d.o.o.  v okviru podjetij v lasti države.

Dokončna opredelitev lastnika o nadaljnjem delovanju družbe RTH d.o.o.

Preveriti možnosti upokojevanja po rednih in izrednih pogojih Zakona o upokojevanju (celovita rešitev).

 1. marec: Opozorilna stavka se je pričela ob šestih in je trajala 8 ur.
 2. marec: Sestanek pri tehničnem direktorju Mateju Pavčniku zaradi tehnične izvedbe stavke.
 3. marec: Zjutraj sestanek stavkovnega odbora, ob 13.00 zbor delavcev v Hrastniku, ob 14.00 napoved stavke v jami RTH.

V sporočilu je stavkovni odbor zapisal:

»Kljub izvedbi 8-urne opozorilne stavke zaposlenih v družbi RTH dne 3. 3. 2014 od 6.00 ure do 14.00 ure ni bila izpolnjena niti ena od postavljenih stavkovnih zahtev. Pisne zahteve smo posredovali predsedniku RS, predsednici Vlade RS, resornemu ministru (MZIP), Samu Omerzelu, ter sindikatu dejavnosti energetike, g. Branku Sevčnikarju.

Z izjemo Branka Sevčnikarja ni na obvestilo o napovedi stavke in stavkovne zahteve reagiral nihče. Vodstvo Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o. se je s stavkovnim odborom sicer pogajalo, vendar ne more zagotoviti realizacije nobene od stavkovnih zahtev.

Kot v preteklosti si bomo morali zasavski rudarji svoje pravice zopet izboriti s splošno stavko. Na žalost bo to prva splošna stavka rudarjev v samostojni državi Sloveniji, katera se bo nedvomno zapisala v zgodovino. Sprašujemo se, ali se odgovorni sploh zavedajo, da so nas potisnili na rob. Ali je bilo to zares potrebno?

Splošno stavko bomo izvedli  v ponedeljek, 10. 3. 2014, s pričetkom ob 6.00 uri v jamskih prostorih družbe RTH d.o.o. Trajala bo do izpolnitve stavkovnih zahtev oziroma do preklica.

Stavkovne zahteve ostajajo nespremenjene (naštete so zahteve, sprejete 26. 2., op.p.).

SREČNO

Predsednik stavkovnega odbora Anton Lisec«

Pismo so prejeli: poslovodstvo RTH, nadzorni svet RTH, svet delavcev RTH, predsednik RS, predsednica Vlade RS, minister MZIP, predsednik SDE, zaposleni na oglasnih deskah.

 1. marec ob 5.00: Sestanek v upravi RTH Hrastnik z ministrom Samom Omerzelom.
 2. marec ob 6.00: Zbor delavcev v moštveni prizivnici, odločitev o stavki.
 3. marec ob 7.00: Odhod prve skupine v jamo RTH.
 4. marec ob 7.45: Obvestilo Centra za obveščanje 113, zdravstvih domov Trbovlje in Hrastnik, policije Hrastnik o pričetku stavke, opis intervencijske poti.
 5. marec ob 10.00: Odhod v jamo in tiskovna konferenca v jami (kompresor Vode).
 6. marec ob 20.00: Obisk predsednika ZSSS Dušana Semoliča in ostalih predstavnikov sindikata.
 7. marec ob 23.00: Obisk predsednice vlade Alenke Bratušek v jami, pogovor z vodstvom stavkovnega odbora.
 8. marec ob 2.00: Končana pogajanja z Alenko Bratušek.
 9. marec ob 11.00: Pogajanja v kompresorski postaji Vode, direktor Bojan Jelen obišče stavkajoče in predstavi rešitev stavkovnih zahtev.
 10. marec ob 20.00: Zaključek pogajanj ter dogovor, da se rešitve prinesejo v jamo naslednji dan.
 11. marec ob 22.00: Predstavitev rešitev stavkajočim v jami.
 12. marec ob 11.00: Tehnični direktor Matej Pavčnik prinese zagotovila za izpolnitev zahtev v jamo.
 13. marec ob 11.00: uri Rudarji napovejo svoj odhod iz jame ter nadaljevanje pogajanj zunaj.
 14. marec ob 15.00: Prihod rudarjev iz jame v Hrastnik, kjer jim pripravijo čustven sprejem.
 15. marec ob 16.1:5 Obvestilo Centra za obveščanje 113 o koncu stavke.
 16. marec ob 8.00: Zbor delavcev v Hrastniku.
 17. marec ob 9.00: Rudarje obišče predsednica vlade Alenke Bratušek.
 18. marec ob 10.00: Sestanek stavkovnega odbora z Alenko Bratušek.
 19. marec: Sestanek stavkovnega odbora s predstavniki sindikata ZSSS Dušanom Semoličem, Lučko Boem in Goranom Lukićem.
 20. april: Sestanek s Petrom Pogačarjem, direktorjem Direktorata na Ministrstvu za delo in socialne zadeve o predčasnem upokojevanju rudarjev.
 21. april: Sestanek predstavnikov stavkovnega odbora Antona Lisca, Stanislava Rožanca in Rasima Ahmetovića s predsednico vlade Alenko Bratušek.
 22. april: Sestanek poslovodstva Rudnika Velenje in stavkovnega odbora o možnostih prezaposlovanje rudarjev v Velenje.
 23. maj: Sestanek stavkovnega odbora s predstavniki MRS za delo družino in socialne zadeve.
 24. maj: Zasedanje vlade Republike Slovenije, kjer sprejmejo možnost predčasnega upokojevanja rudarjev.
 25. junij: Sprejetje zakona o predčasni upokojitvi zaposlenih v RTH na zasedanju slovenskega parlamenta.
 26. junij: Stavkovni odbor sprejme odločitev o dokončni razpustitvi. Izpolnjene so vse stavkovne zahteve.
 27. julij: Na dan praznika rudarjev se razpusti stavkovni odbor in se skliče tiskovna konferenca na Separaciji Trbovlje. Alenki Bratušek se podari rudarska svetilka v zahvalo za pomoč.

Savus

Foto: DDT


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor