Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje, v katerega so vključeni tudi zasavski kmetje, je v mesecu avgustu na kmetiji Pr’ Vrhač v Dupeljnah pri Lukovici pripravilo občni zbor. Poleg članov, ki prihajajo iz več občin osrednje Slovenije, so se zbora udeležili tudi nekateri župani oziroma predstavniki teh občin.

Predsednik združenja Janez Ocepek je najprej na kratko predstavil poročilo o delu. Naprej za leto 2019, ki je potekalo v znamenju 20-letnega delovanja, ki so ga obeležili s praznovanjem in novinarsko konferenco na Razgledih z Vrha ter izdajo zbornika. V letu 2020 je bila zaradi epidemije izvedba projektov zelo okrnjena – onemogočena so bila sodelovanja na raznih sejmih in izobraževanjih. Uspelo pa jim je izvesti strokovno ekskurzijo, na kateri so se predsedniku zahvalili za njegovo dvajsetletno zanesljivo in odgovorno vodenje.

V letu 2021 pa so izvedli že kar nekaj projektov – razna strokovna predavanja, ki so potekala preko spleta. V kratkem načrtujejo še dve ekskurziji ter nakup sejalnice in sadilnice sadik.

Jože Ocepek jim je predstavil še projekt iz programa razvoja podeželja, kjer sta poleg Združenja projektna partnerja še kmetija Komar in vrtec Antona Medveda Kamnik. Damir Lovrić pa je spregovoril o lokalnem kroženju hranil.

Francka Toman

Foto: Jože Ocepek