Na razpis Občine Trbovlje za dodelitev dvanajstih štipendij za študente je prispelo 37 vlog, od katerih so podelili dve štipendiji vlagateljema s statusom študenta s posebnimi potrebami, devet pa študentom, ki so zbrali največ točk. Občina je skladno z določbami pravilnika 60 odstotkov točk vrednotila na osnovi dohodkov družine, 40 odstotkov pa na osnovi učnega uspeha vlagatelja. Zgodilo se je, da so trije kandidati zbrali enako število točk, zato jih je komisija pozvala, da predložijo tudi morebitna dokazila s tekmovanj in priznanja, ki bodo odločala o dobitniku štipendije.
Izbrani štipendisti bodo o po pretečenem pritožbenem roku po pošti pozvani k podpisu pogodbe.

ZT