Trbovlje
Občina Trbovlje je za šolsko leto 2016/2017 razpisala 12 enoletnih štipendij za študente, od tega dve za osebe s posebnimi potrebami. Štipendije so namenjene rednim študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Na razpis se lahko prijavijo študentje, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v občini Trbovlje, ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študijskega programa niso starejši od 26 let in nimajo državne, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije. Rok za oddajo vloge, ki je objavljena na spletni strani Občine Trbovlje, je 10. oktober 2016. Naslednji dan, 11. oktobra 2016, ob 9. uri bodo v sejni sobi Občine Trbovlje odprli prispele vloge. Odpiranje je javno.

Hrastnik

Občina Hrastnik je razpisala dve štipendiji za obrtne poklice, za katere lahko kandidirajo dijaki, ki se redno izobražujejo v triletnih programih za poklice, kot so lesar, kovač, varilec, orodjar, strugar in še nekateri drugi. Za študente, ki imajo slabši socialni status in se redno izobražujejo na visokošolskih strokovnih šolah, univerzitetnih programih, programih 1. bolonjske stopnje in magistrskih programih je Občina razpisala 14 štipendij. Občina je razpisala tudi eno štipendijo za študente s posebnimi potrebami. Štipendije so razpisane za obdobje 10 mesecev, od oktobra 2016 do konca julija 2017.O pogojih za prijavo je več napisanega na spletni strani Občine Hrastnik, vloge pa morajo biti oddane do 7. oktobra 2016. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo vloge.

TPK