V okviru  javnega razpisa za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini Trbovlje je na voljo 150.000 evrov. Namenjeni so za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, sofinanciranje delovanja mladih podjetij, izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce in za spodbujanje projektov inovacij. Rok za oddajo je petek, 8. april do 10. ure.
Občina Trbovlje bo razpis prej tudi javno predstavila 16. marca ob 16. uri v mali sejni sobi. Več informacij je na voljo po telefonu 03 56 27 919 (Kristjan Dolinšek, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti) ali preko elektronskega naslova: kristjan.dolinsek@trbovlje.si.

ZT