četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Občina in pivovarna se bosta pogodili

Izhodišče za podpis predpogodbe in sedaj tudi priznano terjatev Občine Laško do Pivovarne Laško Union v vrednosti skoraj dveh milijonov evrov predstavlja sodna poravnava, ki sta jo v maju 2015 po dolgoletnih sodnih in arbitražnih postopkih sklenili Storitveno podjetje Laško d.o.o. in Občina Laško in vključuje tudi del obveznosti pivovarne pri financiranju izgradnje in stroškov v zvezi z obratovanjem komunalne čistilne naprave Laško po pogodbi iz leta 2001.

Druga junijska seja občinskega sveta Laško, na kateri so se svetniki lotili obravnave predpogodbe, je bila izredna. Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti je bila tudi zaprta za javnost. Občinski svet je na seji županu Francu Zdolšku podelil mandat za podpis predpogodbe.

Predpogodba vključuje tudi odkup za nadaljnji razvoj občine pomembnih nepremičnin. Gre npr. za zemljišča, na katerih se bo občina sedaj lahko lotila protipoplavnih ukrepov v Marija Gradcu ter zemljišča z izviri, vodnimi zajetji in objekti ter napeljavami za oskrbo z vodo, na katerih ima občina pravico neposredne rabe vode za oskrbo s pitno vodo. Dogovorjen je prenos pravic, objektov in naprav na glavnem rovu zaprtega Rudnika Laško in odkup solastniškega deleža dvorane Tri lilije. K lažji odločitvi svetnikov za nakup deleža je prispevala obljuba pivovarne, da bo še naprej podpirala lokalni košarkarski klub.

Najpomembnejši del predpogodbe pa predstavlja dogovor o ureditvi spornih razmerij, ki izhajajo iz pogodbe med občino in pivovarno ter koncesijske pogodbe iz leta 2001. Obe strani sta se zavezali za tesno sodelovanje prireševanju odprtih vprašanj glede komunalne čistilne naprave Laško. V predpogodbi so postavljeni roki za sklenitev sporazumov in prodajnih pogodb. Celoten znesek kupnine za nepremičnine bo poravnan s sklenitvijo kompenzacije, učinek predpogodbe na proračun pa znaša dober milijon evrov.

»Predpogodba predstavlja odlično rešitev za obe strani, pivovarna pa je ponovno dokazala, da je družbeno odgovorno podjetje, ki želi biti dober partner lokalni skupnosti, v kateri deluje,« je povedal ob sklenitvi predpogodbe župan občine Laško Franc Zdolšek.

ZT

Isti avtor