Včeraj, 12. septembra, so se v Hrastniku zbrali na regionalni konferenci o vključevanju javnosti z naslovom S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane.

Marko Funkl, župan Občine Hrastnik, je na konferenci predstavil aktivnosti, ki jih s kolegi na Občini Hrastnik izvajajo in načrtujejo v smeri izboljševanja in povečavanja civilnega dialoga oziroma vključevanja občanov v sooblikovanje življenja in bivanja v Hrastniku. Poudaril je, da so občani v središču vseh občinskih procesov, in da je za vključevanje javnosti pomembna iskrenost in doslednost, pri konstruktivnem vključevanju javnosti pa so po besedah župana zelo pomembne in učinkovite že najmanjše akcije.

Uvodoma sta z udeleženci podelili nekaj besed Tina Divjak iz CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) in Klara Kržišnik iz ZLHT – Regionalnega centra NVO. Predstavili sta prizadevanja CNVOS-a na nacionalni ravni in ZLHT – Regionalnega centra NVO na regionalni ravni pri spodbujanju vključevanja javnosti v procese odločanja v lokalnih skupnostih.

Sledila je predstavitev uvajanja in izvajanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina, ki jo je z udeleženci podelil Matej Cepin, eden od dveh moderatorjev procesa uvajanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina. Participativni proračun je mehanizem, je povedal Cepin, pri katerem se določen del sredstev iz občinskega proračuna rezervira za projekte, ki jih predlagajo prebivalci. Če ga izvajajo ustrezno, spodbudi prebivalce k oddaji predlogov in potreb ter po sistemu točkovanja oziroma glasovanja omogoča izbor tistih projektov, ki jih prebivalci iz določene krajevne skupnosti ocenijo kot prioritetne in se gibajo v okviru razpoložljivih rezerviranih sredstev.

Nika Testen iz Občine Kanal ob Soči in Darijan Krpan iz Fundacije BIT planota, ki deluje kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Severne Primorske / Goriške (razvojne) regije, sta predstavila prakso sodelovanja z mladimi v občini Kanal ob Soči. Oblikovali so delovno skupino mladih in novo komisijo za mladinska vprašanja, ki v občini naslavljata vsa vprašanja in problematike s področja mladine ter delujejo tudi kot učinkovit komunikacijski kanal do mladih.

Konferenco je sklenil Peter Cokan, direktor občinske uprave Hoče Slivnica. Predstavil je njihova učinkovita prizadevanja in rezultate pri sodelovanju z NVO in poudaril, da je za učinkovito sodelovanje s civilno družbo in za razvoj nevladnega sektorja ter splošni razvoj občine potrebno uvesti inovativne pristope, vzdrževati stalen in konstruktiven dialog ter se hitro odzivati na zaznane potrebe. Izpostavil je še, da mora pri tem aktivno in proaktivno sodelovati celotna občinska uprava.

Konferenco je organiziral ZLHT – Regionalni center NVO v sodelovanju s CNVOS in Skupnostjo občin Slovenije.

Savus

Foto: arhiv ZLHT – Regionalnega centra NVO