četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

O učenju modernih tehnologij s skeči

Na to temo sta Mojca Kropivc in Tomaž Deželak iz VGC pripravila zanimiva in humorna skeča. Z njima sta opozorila predvsem na strah pred neznanim, ki predstavlja glavno zavoro pred osvajanjem novih tehnoloških znanj. Vse ovire so v naših glavah, sta poudarila izvajalca, in te je mogoče preseči že pri pripravi izobraževalnega programa, pregleda potreb ljudi, s pravim pristopom in motivacijo, uporabo primernih metodučenja, ki so pisane na kožo starejšim.

Kot sta dejala, jim vse to ponuja Zasavska ljudska univerza preko projekta Večgeneracijskega centra Zasavje , kjer se izvajajo brezplačni programi in dejavnosti za vse udeležence.

ZT

Isti avtor