V četrtek, 17. novembra, je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na svoji 14. redni seji obravnaval predlog proračuna za leto 2017 ter ga poslal v javno obravnavo. Občina bo v prihodnjem letu razpolagala z 12,5 milijona prihodki in za slab milijon in pol višjimi odhodki. Proračunski primanjkljaj bo pokrila s sredstvi, ki ji bodo ostala v letošnjem letu.
Svetniki so na seji potrdili imenovanje nadomestnega člana Občinskega sveta, komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter komisije za vloge in pritožbe. Mesto svetnika Aleksandra Pergarja, ki je zaradi selitve v tujino odstopil, je na listi Zagorje gre naprej zasedel Klemen Benko.

Financiranje krajevnih skupnosti

Župan Matjaž Švagan je prisluhnil pobudam in vprašanjem, ki so jih podali svetniki Roman Savšek (SLS), Željko Železnik (SD) in Primož Štendler (NSi). Roman Savšek je predlagal, da se spremeni pravilnik financiranja krajevnih skupnosti. To pa predvsem zato, ker imajo višje ležeče vasi z več kilometri cest več stroškov z njihovim vzdrževanjem in čiščenjem. Župan je v zvezi s pobudo za torek, 22. novembra, že sklical sestanek s predstavniki strank in krajevnih skupnosti.

Avtobusni nadstrešek in javna razsvetljava

Željko Železnik je občinskemu svetu predlagal, da se na relaciji Zagorje – Tirna na dveh avtobusnih postajališčih uredi nadstrešek, in sicer v Čolniščah in pri OŠ Toneta Okrogarja, kjer na avtobusni prevoz čaka največ potnikov, med njimi šolarjev. Predlagal je, da se uredi tudi del cestišča s pločnikom v Toplicah ter namesti javna razsvetljava v naselju Podvine 26 do Podvine 28. Župan mu je odgovoril, da bodo avtobusna postajališča urejena v letu 2017, idejne zasnove pa so že v delu. V Toplicah je Občina zavoljo ureditve varne šolske poti že podrla razpadajočo Mihelčičevo hišo, v letih 2017 ali 2018 pa bodo uredili tudi krajši odsek tlakovane poti s pločnikom. Pozdravil je pobudo glede javne razsvetljave v omenjenem delu naselja in obljubil, da bodo njegove strokovne službe svetnikom posredovale možne rešitve.

Plezalna stena

Primož Štendler je svetnike opozoril na nujno obnovo plezalne stene v športni dvorani, o čemer se bodo – mu je odgovoril župan – pogovorili na sestanku, ker da je plezalni steni potrebno »dati svojo vsebino«. Štendler je svetnikom predlagal, da Zagorje ustanovi svoj zavod za turizem, ker da na ravni regionalnega ni pravega povezovanja. Tudi o tej pobudi bodo županove strokovne službe svetnikom posredovale svoje videnje.

Plaz ogroža Čemšenik

Svetniki so se seznanili tudi s situacijo v Čemšeniku, kjer plaz ogroža centralno  območje vasi s cerkvijo in pokopališčem. Strokovno poročilo sta podala geologinja Zdenka Popovič iz podjetja Terra in Jože Šafner iz projektivnega biroja Šafner.

Previsoki stroški za čiščenje

Nadzorni odbor Občine Zagorje ob Savi je v letu 2016 opravil nadzor poslovanja krajevne skupnosti Kotredež, Knjižnice Mileta Klopčiča in pregledal potek obnove rudarskega muzeja Loke. Pri navedenih ni našel pomanjkljivosti. Pomanjkljivosti so se pokazale pri nadzoru poslovanja Zavoda za šport in dejavnosti gasilske zveze in društev. Za oba je odbor pripravil priporočila za odpravo pomanjkljivosti. Zavod za šport je na primer izkazal nerazumno visoke stroške čiščenja in nima sistematiziranih delovnih mest. Pri gasilski zvezi in društvih je odbor opozoril na ureditev pogodbenih razmerij med občino in gasilskimi društvi, nenamenske rabe pridobljenih sredstev pa ni ugotovil.

Prvi poziv že letos

Svetniki so se seznanili tudi s strategijo lokalnega razvoja Partnerstva LAS. V okviru te je na voljo slab milijon in pol evrov, ki jih bodo razpisali v treh pozivih. Prvih 419.000 evrov bo razpisanih že v prvem pozivu 1. decembra, drugi poziv načrtujejo februarja 2017, tretjega konec naslednjega leta.

Imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je za nadomestnega člana Odbora za medgeneracijsko sobivanje imenovala Marka Pavloviča. Svetniki so potrdili tudi imenovana predstavnika ustanovitelja v svet javnih zavodov, in sicer Antona Benka v svet Doma starejših Izlake ter Marijo Ribič v svet OŠ Toneta Okrogarja. Svetniki so sprejeli tudi pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Černi za direktorico Doma starejših Polde Eberl Jamski Izlake.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji članekParkirišča na obrobje, v mesto zelenice
Naslednji članekPostavili najvišjo stekleno piramido na svetu