Na seji občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi v ponedeljek, 19. junija, so svetniki obravnavali 13 točk dnevnega reda. Po sprejetju zapisnika prejšnje seje in treh dopisnih je pri pobudah in vprašanjih svetnik Primož Štendler (NSi) predlagal, da pristojni finančno ovrednotijo idejne investicije v Evroparku. Pri tem ga je podprla tudi svetnica Natalija Stošicki (SMC)i, predsednica odbora za javne finance: »Če se bodo naložbe uresničevale postopno, pričakujem, da bomo na odboru dobili informacije o tem in finančno oceno vizije.« Župan Matjaž Švagan, ki je sejo vodil, je tako svetnikom predlagal v sprejetje sklep, da oddelek za okolje in prostor pripravi okvirno vrednost idejnih zasnov ureditve Evroparka. V nadaljevanju je svetnike seznanil s tekočimi aktivnostmi v občini. Zaključena sta razpisa za obnovo državnih cest Sopota-Podkum in Ruardi, kar pomeni, da se bodo dela – če na razpis ne bo pritožb – začela v enem mesecu. Do konca oktobra pa naj bi bila izvedena tudi delna sanacija plazu Čemšenik, ocenjena na slab milijon evrov.
Pritožba na okoljevarstveno dovoljenje

Občina Zagorje se je pritožila na izdano okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je prejelo podjetje Kumplast s sedežem v Selu in KS Kisovec-Loke. Ker so za izdano soglasje predstavniki lokalne skupnosti izvedeli slučajno, so se najprej pritožili na ARSO, po zavrnitvi pritožbe pa še na Ministrstvo za okolje in prostor. V pritožbi zahtevajo, da se s postopkom in vsebino izdaje okoljevarstvenega dovoljenja seznani lokalno skupnost ter upošteva parametre za zrak. Podjetje Kumplast je vlogo za okoljevarstveno dovoljenje podalo zaradi dodatne predelave plastike. »Ne gre za sežigalnico ali kaj podobnega,« je poudaril župan, »a vseeno želimo, da podjetje lokalno skupnost seznani, kaj bo delalo in kakšen vpliv bo to imelo na okolje. Za to bomo v naslednjih dneh sklicali tudi zbor krajanov KS Kisovec-Loke in nanj povabili direktorja omenjenega podjetja.«

Asfaltirali bodo

Na županovo pobudo so svetniki s sklepom potrdili investicijski program za obnovo občinskih cest v letošnjem letu. Tako si lahko asfaltno prevleko obetajo ceste Na bregu-Na bregu 22, Podkrnila-Tirna-Rovišče, Peške Kandrše proti Vidrgi in Vrhu, Vokač-Zg. Šklendrovec ter Šklendrovec-Breberno, Čolnišče-Kal, Šentgotard-Limovce, Ravenska vas-Bevško, Jelenk-Brezje, Podgrad-Ravne, asfaltirano bo tudi parkirišče pri kulturnem domu Kisovec.  Dela so ocenjena na 572.400 evrov, od tega jih bo občina zagotovila del v proračunu, del povratnih in nepovratnih pa bo za projekt sredstva namenilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Poslujejo pozitivno

V nadaljevanju so se svetniki seznanili s poslovanjem gospodarskih družb v Zasavju, podjetja Ceroz, Stanovanjskega podjetja Zagorje in Komunale Zagorje. Pa tudi o izvajanju redarstva in delu policije v lanskem letu.

Spremembe in dopolnitve

Sprejeli so spremembe glede šolskih okolišev za OŠ Ivana Kavčiča in OŠ Ivana Skvarče za osnovnošolce iz zaselkov Brezje, Zabrezje in Dobrljevo v KS Čemšenik in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine.

Volitve in imenovanja

Seznanili so se z odstopno izjavo občinskega svetnika Gašperja Koprivška, ki občinski svet zapušča zaradi delovnih obveznosti in odhoda v tujino, dali so soglasje dosedanji direktorici Zasavskih lekarn Sabini Drobnič, v svet Zavoda za šport imenovali dosedanje predstavnike, za nadomestnega člana v Odbor za javne finance pa izvolili svetnika Bojana Simončiča. Na seji so izdali tudi, kdo so dobitniki letošnjih plaket Občine Zagorje ob Savi. Zlato plaketo bodo prejeli podjetja EVJ Elektroprom, Xella Porobeton in Studio moderna. Zlato plaketo bo prejela tudi dolgoletna ravnateljica Vrtca Zagorje Tanja Starc. Podelili bodo tudi srebrno plaketo, ki jo bo prejelo društvo Eko krog. Župan ni izdal komu, a je obljubil, da bo prvič podelil tudi županovo priznanje.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji članekSmrdi, smrdi, na Novem Logu smrdi
Naslednji članekZaradi iztirjenega vlaka z avtobusom