Trinajsta redna seja Občinskega sveta Zagorje ob Savi je bila v prvem delu namenjena predvsem poročanju o izvrševanju proračuna, sprejetju prvega rebalansa in seznanitvi z rezultati notranjega revidiranja poslovanja Občine.
Župan Matjaž Švagan je poročilo o izvrševanju proračuna Občine Zagorje v prvem polletju, ki ga je podala vodja oddelka za javne finance Jelena Mlakar, označil za pravljičnega. Proračun Občine je namreč stabilen in brez likvidnostnih težav. Zmanjšala se je tudi zadolženost, ki znaša 250 evrov na prebivalca, lani v takem obdobju je znašala 317 evrov. Res pa je, da se je po izrazito investicijskem ciklu v obdobju 2009-2015 dinamika investicij umirila, predvsem tistih, ki jih je sofinancirala Evropska skupnost. Trenutne so aktivnosti v Zagorju najbolj aktualne na področju infrastrukture. Cesto čez Slačnik, ki jo asfaltirajo, naj bi z ureditvijo avtobusnih postajališč v celoti sanirali do konca leta 2017. Občina si v bližnji prihodnosti želi tudi celovito sanacijo sedaj še betonske ceste od čistilne naprave do semaforja pri tržnici, o čemer še tečejo pogovori. Župan je svetnike seznanil tudi z drugimi izvedenimi in načrtovanimi naložbami, poleg infrastrukturnih tudi s področja družbenih dejavnosti, kot so preplastitev kisovških skakalnic, ureditev razsvetljave na izlaškem športnem igrišču, sanacija dveh učilnic na OŠ Toneta Okrogarja. Čeprav do leta 2020 Občina ne more pričakovati denarja iz evropskih razpisov, ker teh ni na vidiku, bo nadaljevala z izvedbo medgeneracijskega centra v Toplicah, za katerega športni del so že »osvojili logistiko«, kot je rekel župan, oziroma naj bi v nekaj mesecih pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Na seji so svetniki med drugim obravnavali še prostorski načrt za športno rekreacijsko območje Evropark, ki ga je predstavila predstavnica družbe Savaprojekt, ter odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Kandidati potrjeni

Svetniki so se seznanili z odstopno izjavo člana Občinskega sveta Zagorje Aleksandra Pergarja, ki odhaja v tujino, in članice Odbora za medgeneracijsko sobivanje, Marte Rebolj.  Dali so soglasje vsem trem kandidatom, prijavljenim na razpisano delovno mesto ravnatelja Vrtca Zagorje, ti pa so Darja Rakovič, Andreja Škvarč in Tadej Braček. Svetniki so tudi podaljšali mandat vršilke dolžnosti direktorice Zavoda za šport Karmen Cestnik, ki to ostaja do 30. aprila prihodnje leto. Občina bo vmes razpisala delovno mesto direktorja Zavoda, ki ga bo dopolnila z zahtevano višjo stopnjo izobrazbe. O imenovanju direktorja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje niso razpravljali, ker je aktualna direktorica Irena Medvešek kandidaturo umaknila. V Svet zavoda OŠ Toneta Okrogarja so svetniki imenovali Štefko Suša in Marka Pavloviča, v Svet za invalide Občine Zagorje pa Zvonimirja Pozniča, Marka Zaletela, Vanjo Manfredo, Petro Zakonšek, Metejo Černi, Tadejo Nimac, Jožefa Šafnerja in Ivana Polanca.

Tatjana Polanc Kolander