Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič je za četrtek, 8. avgusta, sklicala izredno sejo občinskega sveta, na kateri bo tekla beseda o problematiki elektrofiltrskega pepela, k iso ga odlagali na odlagališču Lakonca. Na seji bodo spregovorili Matjaž Marolt iz Ljudske iniciative Moravče, direktor HSE Trbovlje Ervin Renko in Nasta Doberlet Bučalič iz Civilne iniciative Trbovlje.

Na sejo so med drugim povabili tudi predstavnike Ministrstva za okolje in prostor, HSE in IRSOP. Vabljeni bodo imeli po 10 minut časa, da predstavijo svoja stališča v zvezi z odlaganjem pepela in podajo odgovore na vprašanja, ki se pojavljajo v javnosti.

Spomnimo: Županja Jasna Gabrič je, ko je novica o odlaganju pepela prišla v javnost, na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila poizvedbo, kdaj je bil v zadnjih treh letih na površinah v lasti HSE opravljen nadzor nad odlaganjem materialov in jih pozvala, da opravijo ogled območja in pregled dokumentacije. Z MOP so odgovorili, da zadevo rešuje Inšpektorat RS za okolje in prostor in da so zadnji pregled pri HSE opravili 15. februarja in da so si tedaj ogledali tudi odlagališče Prapretno, kjer so ugotovili, da je odlagališče zaprto in da tja ne odlagajo odpadkov. Lakonco so si ogledali 25. julija in ugotovili, da je bil elektrofiltrski pepel skladiščen ob objektu in pokrit s plastično folijo. Ker to ni bilo v skladu s predpisi (pepel bi moral biti skladiščen v objektu), so izdali odločbe o prepovedi skladiščenja na prostem in poziv za odstranitev že odloženega pepela na neutrjeni površini. Energetika Ljubljana, enota TE-TOL je županji posredovala rezultate analize, ki jo je med 8. majem in 6. junijem opravil Inštitut za kemijo, biologijo, meritve in analitiko. Analiza je pokazala, da gre za pepel iz elektrofiltra ter žlindro iz iznašalcev žlindre iz termoelektrarne-toplarne na premog ter da odpadki ne presegajo mejnih vrednosti.

MD

Foto: arhiv Občine Trbovlje